276 onderzoeksprojecten delen Europese koek van 1 miljard euro

Via het onderzoeks- en ontwikkelingsplan ‘i2010’ verhoogt de Europese Commissie haar investeringen in de ict-sector met 80 procent. Uit een totaalaanbod van 1300 inzendingen werden onlangs 276 onderzoeksprojecten geselecteerd die kunnen rekenen op een bedrag van één miljard euro. Europa probeert hiermee de enorme kloof met de VS en Japan te dichten.

Welgeteld 462 projecten beantwoordden aan de kwaliteitscriteria die het financieringsprogramma ‘i2010’ vooropstelt maar slechts 276 projecten komen uiteindelijk in aanmerking. Zij hebben bijna stuk voor stuk betrekking op domeinen die als strategisch bestempeld worden voor de sociaal-economische toekomst van Europa, namelijk micro-elektronica, nanotechnologie, mobiele communicatie en internetbreedbandtechnologie. De volgende vijf jaar zal de Commissie ook steun verlenen aan beloftevolle technologieën zoals cognitieve systemen, een betere beveiliging en grotere betrouwbaarheid van informatiseringssystemen of nieuwe toepassingen op het vlak van transport, gezondheidszorg of e-government.Die inspanningen van de Commissie moeten de schaarse middelen die de lidstaten van de Unie de afgelopen jaren hebben vrijgemaakt voor ict-onderzoek en die tot een enorme achterstand ten aanzien van de VS en Japan hebben geleid, enigszins compenseren. Volgens de OESO-statistieken voor 2002 bedroegen de ict-investeringen (zowel overheid als privé) in het Europa van de vijftien per inwoner 80 euro. In de VS liep dat cijfer op tot 350 euro per inwoner, in Japan zelfs tot 400 euro.

Partner Content