303 Klachten bij de Privacycommissie

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

In 2012 werden 303 klachten bij de Privacycommissie ingediend, een stijging met 2,4 procent, zo blijkt uit het ‘Jaarverslag 2012’.

Zoals het een instelling betaamt die toeziet op het gepast gebruik van data, biedt de Privacycommissie in haar ‘Jaarverslag 2012’ een uitgebreid overzicht van de activiteiten in het voorbije jaar. Bij die activiteiten hoort het verstrekken van adviezen, het voeren van een handhavingsbeleid, het bieden van ondersteuning voor een correct gebruik van data en de behandeling van ingediende klachten.

In 2012 ontving de commissie 303 klachten, een stijging met 2,4 procent ten opzichte van 2011. Volgens het verslag hadden die betrekking op domeinen als negatief luik krediet (18,8%), privacy beginselen (13,9%), bewakingscamera’s (11,9%), internet (7,9%) en direct marketing (5,3%). In 67,4 procent van de afgehandelde dossiers werd inderdaad een privacyinbreuk vastgesteld, tegen 23 procent ongegronde klachten. De commissie heeft tevens 156 controles uitgevoerd in databanken van de politie of inlichtingendiensten op vraag van de betrokkene.

Het verslag stelt tevens dat 6.659 nieuwe gegevensverwerkingen werden gemeld (op een totaal van 7.370 aangiftedossier), waarvan 2.735 voor ‘bewaking en toezicht’, naast 472 aanvragen voor ‘bewaking en toezicht ten overstaan van tewerkgestelden op een bewaakte arbeidsplaats’, Voorst waren er 456 aanvragen voor ‘algemene doeleinden’, 96 keer voor ‘wetenschappelijk onderzoek’ en 2.623 keer voor ‘andere doeleinden’.

Opgevolgde adviezen

De Privacycommissie wijst er op dat in 2012 tevens 88 dossiers voor het verstrekken van adviezen werden geopend, waarvan 41 op aanvraag van wetgevende instellingen. Daarnaast heeft de commissie ook zelf adviesinitiatieven genomen, naast adviezen voor de verwerkers van gegevens.

Sinds 2008 wordt ook een evaluatieprocedure voor regelgevende teksten waarover de commissie een advies heeft verstrekt, uitgevoerd. In 2012 werden 21 van dergelijke dossiers afgehandeld. Daaruit blijkt dat de adviezen van de commissie terdege wegen op het beleid, aangezien in geen enkel geval geen rekening met het advies werd gehouden. “In bijna 20% van de gevallen werd het advies daarentegen volledig gevolgd, en in 33% van de gevallen gedeeltelijk, maar met een duidelijk positieve impact van de Privacycomissie.” De commissie kan dan ook duidelijk bogen op een succes inzake een beïnvloeding van de regelgeving.

Partner Content