5G: Brusselse regering verhoogt de stralingsnorm tot 14,5 V/m

. © Getty Images

De Brusselse regering heeft haar principiële goedkeuring gegeven om de huidige stralingsnorm beperkt te verhogen tot 14,5 V/m en daarin ook de radio- en televisieantennes te verrekenen. Daarnaast heeft ze de krijtlijnen uitgetekend voor de verdere werkzaamheden rond de harmonieuze uitrol van een 5G-netwerk ‘met respect voor de gezondheid van de bewoners en het leefmilieu, waar iedereen wel bij vaart’.

De regering nam de beslissing naar eigen zeggen na kennis te hebben genomen van het tweede verslag van het 5G-coördinatieplatform en van de aanbevelingen van de 5G-overlegcommissie van het Brussels Parlement. ‘Dankzij de overeengekomen hervormingen, die een begeleide en beheerste uitrol van 5G mogelijk moeten maken, zullen een heel ecosysteem van toepassingen, nieuwe economische modellen, enzovoort ontwikkeld kunnen worden’, zegt de Brusselse regering. ‘Bovendien kan Brussel het zich als hoofdstad van Europa niet veroorloven om achterop te blijven, zeker niet nu de EU in een strategie doelstellingen inzake connectiviteit voor een Europese gigabitmaatschappij heeft vastgelegd.’

Gezondheid voorop

Voor de regering blijft de gezondheid van de Brusselaars vooropstaan. Daarom blijkt het gewest nog altijd de strengste stralingsnormen van het land hanteren, die bovendien ruimschoots onder de waarden liggen die de WHO en ICNIRP (Internationale Commissie voor niet-ioniserende stralingsbescherming) aanbeveelt. Ook de radio- en televisieantennes worden in de berekening meegeteld.

In de ordonnantie over de verhoging van de stralingsnorm worden ook bewustmakings- en berekeningsverplichtingen in verband met energieverbruik en afvalbeheer opgenomen. Bedoeling is om de milieueffecten zoveel mogelijk te beperken die met de uitrol van deze nieuwe technologie en het exponentiële gebruik van digitale gegevens gepaard gaan.

Daarnaast zullen specifieke bepalingen over de infrastructuur voor mobiele telefonie opgenomen worden in de nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening en het gewijzigd besluit over de vrijstellingen van een vergunning. De regering wil ook nog dit jaar een standpunt innemen over een geharmoniseerd fiscaal model voor de belasting op antennes, dat de instemming van de gemeenten en de operatoren moet krijgen.

‘Met deze principiële beslissing komt een einde aan het lange gedraal in een dossier dat niet alleen van strategisch belang is voor de economische en technische toekomst, maar ook voor het internationale imago van het Brussels Gewest. Daarbij geven we geen duimbreed toe op de noodzakelijke bescherming van onze burgers en die van het leefmilieu. We volgen overigens volledig de aanbevelingen van de eerste overlegcommissie over 5G’, zegt minister-president Rudi Vervoort, die het wetgevende proces in de laatste vier maanden van 2022 wil afronden.

Positieve economische impact

Minister van Leefmilieu Alain Maron kondigt aan dat hij in september een wetgevende tekst aan zijn collega’s zal voorleggen die de aanbevelingen van de overlegcommissie over de uitrol van 5G in het Brussels Gewest zal omzetten. Zijn collega van Financiën Sven Gatz wijst erop dat de komst van 5G in België volgens de laatste studie van het BIPT een positieve economische impact van 4 tot 6 miljard euro tegen 2030 zal hebben.

Naar schatting zullen in België op korte termijn 36.300 jobs gecreëerd kunnen worden, vult minister van Digitalisering Bernard Clerfayt aan. ‘Om onze internationale ambitie als technologische hotspot kracht bij te zetten moest dat duidelijke 5G-kader er absoluut komen. Dit is dus uitstekend nieuws om ons internationaal nog meer te positioneren rond digitalisering, technologie, innovatie en als smart city’, besluit staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet.

Partner Content