60 miljoen om Vlaamse universiteiten en hogescholen digitaler te maken

Ben Weyts (N-VA).

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wil met een Voorsprongfonds van 60 miljoen de hogescholen en universiteiten toekomstgerichter, flexibeler en digitaler maken. ‘De coronacrisis heeft ons teruggeslagen, maar we grijpen het momentum aan om een achterstand om te buigen in een voorsprong’, zegt hij.

Minister Weyts grijpt de coronacrisis aan om het hele opleidingsgamma onder handen te nemen. Zo komt er een Digisprong om het basis- en secundair onderwijs digitaler te maken. In het volwassenenonderwijs komt er een Edusprong om onder meer de opleidingen beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt. En Weyts wil nu ook het hoger onderwijs toekomstgerichter, flexibeler en digitaler maken. Om initiatieven van de hoger onderwijsinstellingen te ondersteunen, stelt de Vlaamse overheid een Voorsprongfonds van 60 miljoen euro beschikbaar.

Artificiële intelligentie

Universiteiten en hogescholen krijgen steun om hun aanbod te actualiseren, met verbeterde en nieuwe opleidingen verbeteren. Het is de bedoeling dat het hoger onderwijs meer aansluiting zoekt bij de arbeidsmarkt van vandaag én morgen. ‘Denk bijvoorbeeld aan artificiële intelligentie’, zegt Weyts. ‘Misschien nu nog niet in het brandpunt van de belangstelling, maar wel iets waar Vlaanderen een voorsprong kan nemen, anticiperend op toekomstige ontwikkelingen.’

Universiteiten en hogescholen worden ook gestimuleerd om hun aanbod beter af te stemmen op mensen die eerder al afstudeerden. Een opleiding in het hoger onderwijs moet dan wel beter te combineren zijn met een job of een gezin. Dat kan door bijvoorbeeld meer korte en flexibele trajecten aan te bieden, met ook meer mogelijkheden om te leren op afstand. ‘Nu wordt de navelstreng met je opleiding vaak doorgesneden na je afstuderen. Maar waarom zou de universiteit of hogeschool je niet meer op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen in je vakterrein en je bijvoorbeeld actief uitnodigen om je kennis te actualiseren?’, vraagt de minister zich af.

Digitale onderwijsvormen

Universiteiten en hogescholen zullen ook kunnen investeren in digitalisering. Het is de bedoeling om digitale onderwijsvormen structureel te integreren en om digitale vaardigheden van docenten en studenten te versterken. Tijdens de coronacrisis kwam ook het hoger onderwijs terecht in een digitale versnelling. Volgens de minister biedt dat een unieke kans om structureel digitaler te gaan werken.

Partner Content