85 miljoen euro voor nieuwe Coperfin-aanbestedingen

Op de federale ministerraad werd vorige vrijdag in lopende zaken de opstart van nieuwe aanbestedingsprocedures goedgekeurd voor Coperfin, het grootschalige moderniseringsplan van Financiën. Daarvoor wordt 85 miljoen euro vrijgemaakt.

Op de federale ministerraad werd vorige vrijdag in lopende zaken de opstart van nieuwe aanbestedingsprocedures goedgekeurd voor Coperfin, het grootschalige moderniseringsplan van Financiën. Daarvoor wordt 85 miljoen euro vrijgemaakt.

De Coperfin-projecten hebben hoofdzakelijk als doel nieuwe softwaresystemen te implementeren, de ict-infrastructuur te beveiligen en het netwerk van FOD Financiën te moderniseren en te rationaliseren, zo melden de kabinetten van Reynders en Jamar in een persbericht.

Data News kreeg ook de nota in handen die de op stapel staande projecten specifieert. Ziehier de volledige lijst:

– De FOD Financiën gaat op zoek naar een overkoepelende crm-oplossing.- Het Europese ‘Multi-annual strategic plan’ (Masp) van de Europese Unie moet gerealiseerd worden. Dat behelst het aanzwengelen van e-government bij de Douane.- Het Stimer-project, voor de inning, invordering et verwerking van belastingsgelden, krijgt opvolging met een opdracht voor het implementeren van nieuwe processen rond change management, opleiding en communicatie.- Belcotax, dat sinds 2006 in elektronische vorm de fiscale fiches ontvangt van onder meer de werkgevers, krijgt een versie 2008.- Taxi, dat een back-officeprogramma is voor de behandeling van personenbelasting, wordt vernieuwd.- Tax-on-Web en MyMinFin worden vernieuwd om te voldoen aan nieuwe wettelijke eisen. Onder meer worden er meer velden automatisch op voorhand ingevuld met informatie die de staat al bezit.- VenSoc, voor de vennootschapsbelasting, krijgt een update.- Het STIR-project bij de btw-invordering moet aangepast worden.- Bankinstellingen moeten in de toekomst hun jaarlijkse stand van zaken van hun belastingbetalingen op levensverzekeringen elektronisch kunnen doorsturen.- Het geschillenprogramma Workflow voor de bijzondere belastinginspectie moet dringend in gang worden gezet.- De Administratie van de Thesaurie mag enkele aanpassingen aan het nieuwe systeem verwachten.- Het Eurovignet, een vignet voor zwaar vervoer dat België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Zweden en Denemarken hebben ingevoerd, krijgt een virtuele beheerapplicatie.- Voor het Relational Data Center-project worden Pure XML-licenties aangekocht.- Bij Finpress, de drukkerij van de FOD Financiën, moeten technici worden aangenomen.- Financiën wil de aangiftes van btw en personenbelasting digitaliseren door ze rechtstreeks in te scannen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content