’92 procent van Vlaamse jongeren heeft smartphone’

© REUTERS

Van de Vlaamse jongeren tussen 12 en 18 jaar heeft 92 procent een eigen smartphone en bij kinderen tussen 9 en 12 jaar heeft 41 procent een persoonlijk exemplaar. Jongeren hebben steeds minder te maken met traditionele media als kranten, tv of radio.

Dat blijkt uit het tweejaarlijkse “Apestaartjaren-onderzoek”, dit keer uitgevoerd bij 3.291 jongeren en 330 kinderen door Mediaraven, LINC en de UGent-onderzoeksgroep voor Media en ICT (MICT). “Video, muziek, communicatie, games, nieuws en zelfs een seksueel getinte foto op zijn tijd dringen via de smartphone het leven van jongeren binnen”, besluit het onderzoeksrapport.

De smartphone en de tablet zijn dagelijkse gebruiksvoorwerpen geworden bij kinderen en jongeren, stelt het onderzoeksrapport. “Dit kunnen we enerzijds besluiten uit de wijdverspreide aanwezigheid van deze toestellen: 9 op de 10 kinderen en jongeren hebben thuis toegang tot minstens een tablet. Bijna de helft van de bevraagde kinderen heeft een eigen smartphone. Bij jongeren is dat zelfs 92 procent!”

Bij de enquête in 2014 gaf 86 procent van de jongeren al aan een smartphone te hebben. De smartphone wordt intensief gebruikt, zo blijkt uit het onderzoek. “Video, muziek, communicatie, games, nieuws en zelfs een seksueel getinte foto op zijn tijd dringen via de smartphone het leven van jongeren binnen. Op die manier is de smartphone het belangrijkste toestel voor jongeren om kennis over de realiteit rondom zich te vergaren en te interpreteren.”

Sexting

Wat “sexting” betreft, wat door de onderzoekers beschouwd wordt als “met je mobiele telefoon een foto van jezelf nemen die seksueel uitdagend is: bijvoorbeeld in je blootje of in ondergoed/zwemkledij terwijl je een sexy houding aanneemt”, lijken de cijfers mee te vallen. “Bij de jongeren die de voorbije twee maanden een ‘sext’ verstuurden, verstuurde de helft van de jongeren een foto van zichzelf in ondergoed of zwemkledij. 41,5 procent verstuurde een foto van zichzelf met naakt bovenlijf. Slechts 21,2 procent van de jongeren die aan sexting deden, verstuurde een volledig naakte foto. Dat komt neer op 1,7 procent van alle Vlaamse jongeren.”

Minder kranten, minder tv en radio

In 2014 gaf een kwart van de jongeren tussen 12 en 18 nog aan nieuws uit de papieren krant te halen, maar in 2016 volgt slechts 11 procent van hen via een papieren dagblad de actualiteit. 70,5 procent van de Vlaamse jongeren probeert wel dagelijks via sociale media op de hoogte van het nieuws te blijven.

Ter vergelijking: in 2014 volgde 54,9 procent van de jongeren dagelijks nieuws via sociale media.”

De klassieke media krijgen klappen, besluit het rapport.

Het aandeel van de televisie in de nieuwsconsumptie daalt van 61 naar 55 procent, maar de radio gaat van 58 naar 39 procent in twee jaar tijd. Waar in 2014 nog 25 procent van de jongeren aangaf dagelijks nieuws uit papieren kranten te halen, is dat in 2016 gedaald tot 11 procent. “Jongeren uit de eerste graad blijven significant minder vaak op de hoogte via papieren kranten (slechts 7,2 procent), nieuwswebsites (13,4 procent) en apps van de nieuwsdiensten (14 procent)”, stellen de onderzoekers. “Maar ook de radio scoort bij deze leeftijdsgroep opvallend lager (34,8 procent) dan bij de jongeren uit de derde graad (42,7 procent). In de derde graad zitten significant meer jongeren die op dagelijkse basis kranten, nieuwswebsites, sociale media, nieuwsdienst-apps en interpersoonlijk contact gebruiken om op de hoogte te blijven van het nieuws.”

Verslaving

Meisjes hebben het vaker dan jongens moeilijk om te stoppen met sociale media op hun mobiele telefoon.

Van de ondervraagde jongeren vindt 31,5 procent het vaak of heel vaak moeilijk om te stoppen met sociale media op hun mobiele telefoon en 30,6 procent zegt daar ook vaak opmerkingen over te krijgen van anderen. 22,4 procent van de jongeren geeft toe vaak huiswerk minder grondig te maken omdat men liever op sociale media zit. Een kwart van de jongeren geeft ook aan vaak of heel vaak slaap te kort te komen door ’s nachts op de mobiele telefoon te zitten.

'92 procent van Vlaamse jongeren heeft smartphone'
© iStock

“Of veel sociale media gebruiken effectief de oorzaak is van slaaptekort of minder grondig huiswerk kunnen we niet causaal afleiden uit deze cijfers. Wat we wel kunnen concluderen is dat een goed kwart van de bevraagde jongeren het zo ervaart”, meldt de studie.

Ongelukkig

Van de meisjes vindt 37,6 procent het (heel) vaak moeilijk om te stoppen met socialemedia-gebruik op hun telefoon tegenover 23,1 pct van de jongens. Een kwart van de meisjes gebruikt ook vaak of heel vaak de mobiele telefoon omdat ze zich ongelukkig voelen, terwijl dat bij jongens maar 1 op de 10 is.

“Anderzijds verkiezen 3 op de 4 jongeren zelden of nooit sociale media op de mobiele telefoon boven tijd doorbrengen met anderen (bijvoorbeeld vrienden of ouders). 59,1 pct van de jongeren heeft er ook zelden of nooit last van wanneer er momenten zijn dat ze niet op sociale media kunnen via hun mobiele telefoon. Met die socialemedia-verslaving bij jongeren valt het dus best mee”, besluit het Apestaartjaren-onderzoek.

Partner Content