Aanbestedingen overheidsopdrachten nog dit jaar elektronisch

Besparingen die uit dit plan voortvloeien, zouden 100 miljoen euro bedragen.

In een interview met De Morgen vertelden staatssecretarissen Vincent Van Quickenborne (Administratieve vereenvoudiging) en Peter Vanvelthoven (informatisering van de staat) dat aanbestedingen van overheidsopdrachten nog voor het einde van dit jaar volledig elektronisch moeten verlopen.Een deel van de besparingen die de staatssecretarissen vooropstellen, vloeit voort uit de vaststelling dat de overheid zelf een aantal documenten kan terugvinden die de bedrijven tot dusver bij elke aanbesteding moesten voorleggen. Het betreft attesten die bewijzen dat een bedrijf in orde is met de sociale zekerheid en de BTW-plicht en dat het bedrijf zijn jaarrekeningen heeft neergelegd bij de Nationale Bank. Vanaf 1 juli zal de overheid zelf deze documenten intern aanvragen, wat de bedrijven volgens Van Quickenborne een totale tijdwinst van 37.500 werkdagen zou opleveren.Het goede voorbeeld wordt gegeven door de overheidsdiensten Defensie en Financiën, die alle aanbestedingen online publiceren op de site www.jepp.be. Bedrijven kunnen via deze site ook een lijst aanvragen van alle aanbestedingen waarvoor zij in aanmerking komen.Deze maatregelen gelden vooralsnog enkel voor de federale overheid.

Partner Content