Aantal verouderde toestellen in netwerk op hoogste peil in zes jaar

Frederik Tibau expert Digital Innovation & Growth bij Agoria

Het percentage verouderde toestellen in bedrijfsnetwerken staat op het hoogste peil in zes jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse netwerkbarometer van Dimension Data. Eén en ander zou er op wijzen dat de recente financiële crisis alles behalve verteerd is.

Het percentage verouderde toestellen in bedrijfsnetwerken staat op het hoogste peil in zes jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse netwerkbarometer van Dimension Data. Eén en ander zou er op wijzen dat de recente financiële crisis alles behalve verteerd is.

Meer dan 51 procent van de bestudeerde toestellen uit de survey is gedateerd of verouderd. Daarnaast is 27 procent van de toestellen in een ‘latere’ fase van de levenscyclus, en op een punt dat de verkoper zijn ondersteuning terugschroeft.

Voor het Network Barometer Report 2014 van Dimension Data werd data verzameld uit 288 doorlichtingen (in 2013), goed voor 74.000 toestellen in organisaties uit 32 landen. Daar komen nog 91.000 geregistreerde incidenten bij, uit klantennetwerken waar Dimension Data ondersteuning voor verleent.

“De laatste jaren hebben we het aandeel verouderde toestellen gestaag zien groeien”, verduidelijkt business development directeur Raoul Tecala. “De algemene consensus was dat er een vervanging van de apparatuur op til was, maar onze data toont aan dat organisaties veel langer een beroep doen op hun netwerkonderdelen dan we verwacht hadden.”

Tecala ziet drie redenen voor deze trend. “Ten eerste blijven organisaties in de nasleep van de economische crisis gefocust op besparingen – vooral het budget voor investeringen wordt teruggeschroefd.”

“Ten tweede is er een toenemende beschikbaarheid en aanvaarding van ‘ict as a service’ (IAAS)-modellen, waardoor organisaties minder moeten investeren in de eigen infrastructuur.”

“Tenslotte gaan we er van uit dat de komst van programmeerbare, softwarematige netwerken (‘software defined networks’, nvdr.) ervoor zorgt dat organisaties de kat uit de boom kijken vooraleer ze nieuwe technologie implementeren – een factor die belangrijker zal worden in de volgende 18 tot 36 maanden.”

Europa

Regionaal genomen vallen er op het Amerikaanse continent, in Azië-Pacific én in Europa de grootste stijgingen in het percentage aan verouderde toestellen te noteren, terwijl Australië en het Midden-Oosten en Afrika (MEA) het iets beter hebben gedaan in vergelijking met vorig jaar.

“Veel stijgingen vallen te verklaren door de macro-economische toestand”, klinkt het nog. “Uitgaven aan het netwerk vallen vaak samen met de regionale economische omstandigheden: ze verminderen tijdens moeilijke periodes en nemen toe tijdens economische groei.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content