Accenture ziet data, data, data

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Bedrijf benadrukt nakende omwenteling in omgang met en valorizering van data.

Accenture’s Technology Vision 2012 benadrukt de nakende omwenteling in de omgang met en valorizering van data.

Accenture zelf stelt dat de 2012 editie van zijn Technology Vision zich aandient in een tijd van ‘nooit eerder geziene veranderingen in de wereldeconomie en het technologisch landschap’. En deze editie biedt dan ook echt wel interessante lektuur, zij het dat dat soms toch wel een vraag rond de wenselijkheid en haalbaarheid van een en ander oprijst.

Centraal staat het groeiend belang en meer nog, de waarde van data in bedrijven. In hoofdstukken als ‘context-based services’, ‘converging data architectures’ en ‘ industrialized data services’ wordt vaak erg concreet besproken hoe data van ‘ondergeschikt aan toepassingen’ kunnen worden verheven tot je reinste bronnen van inkomsten. Maar dat lijkt wel ten koste te kunnen gaan van wat in Europa toch hoger wordt aangeslagen: privacy. Ook hangt een en ander af van het vinden van de nodige experten, zoals ‘data scientists’ en ‘chief data officers’.

Andere onderwerpen zijn ‘social-driven IT’, ‘Paas-enabled agility’ en ‘orchestrated analytical security’. Hier wordt benadrukt hoe de nieuwe mogelijkheden van sociale netwerken en platformen voor een verbetering van de bedrijfscijfers aan te wenden, respectievelijk hoe een efficiëntere reactie op uiteindelijk onvermijdelijke securityproblemen aan te pakken.

Ook hier kunnen vragen rond ‘metrics’ en ‘immaturiteit’ worden gesteld, maar – zo wordt benadrukt door Accenture – het betreft dan ook trends die in de komende jaren harder zullen worden gemaakt. Per slot van rekening kaartte Accnture het cloud-gebeuren al in de ‘editie 2007’ van zijn Vision aan, en is dat concept pas sinds kort ‘mainstream’ geworden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content