Acht procent Vlamingen heeft geen breedbandinternet

© Getty Images

Ondanks de stijgende nood aan internet voor werk, heeft zo’n acht procent van de Vlamingen geen breedbandinternet. Het gebruik van internet, inclusief voor online aankopen, stijgt wel sterk.

Een en ander moet blijken uit een rapport van Statistiek Vlaanderen. Dat meldt wel dat breedband de voorbije vijftien jaar stevig is ingeburgerd. In 2006 had nog 46 procent van de huishoudens in Vlaanderen breedband, ondertussen is dat dus 92 procent. Daarvan heeft 86 procent een vaste breedbandverbinding, 51 procent heeft mobiele breedband. Het aandeel van breedband is daarbij groter voor gezinnen met kinderen, en gezinnen met een hoger inkomen.

Vlaanderen doet het hier overigens iets beter dan het Europese gemiddelde van 89 procent. Het aandeel huishoudens met breedband lag in 2020 in het Waalse Gewest op 89 procent. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest had 90 procent van de huishoudens breedband in huis. In Europa scoort Nederland met 97 procent het hoogst qua huishoudens met breedband.

Nooit internet gebruikt

Toch staan er enkele opvallende cijfers in het rapport. Zo had in 2020 had 5 procent van de Vlamingen van 16 tot 74 jaar nog nooit internet gebruikt. Het gaat daarbij vooral om oudere mensen, en mensen met lager inkomen of opleidingsniveau. Bij de laaggeschoolden gebruikte 14 procent nog nooit internet, bij de hooggeschoolden geeft iedereen aan ooit al internet gebruikt te hebben. Bij de laagste inkomensgroep (tot 1.200 euro) had 9 procent nog nooit internet gebruikt.

Terwijl in Vlaanderen 5 procent nog nooit internet gebruikt heeft, ligt dat aandeel in het Waals Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met respectievelijk 7 en 6 procent iets hoger. Vlaanderen doet ook het beter dan gemiddeld in Europa. Daar ligt het percentage van mensen dat nog nooit internet gebruikte op 9 procent.

Online aankopen

Iets voorspelbaarder in een jaar waarin veel fysieke winkels tijdelijk dicht moesten, is dat online aankopen erg populair zijn. Vorig jaar heeft 77 procent van de Vlamingen van 16 tot 74 jaar online aankopen gedaan voor privégebruik. Zoals wel vaker met internetgedrag hangt hier veel af van leeftijd. Zo kopen 55- tot 74-jarigen minder vaak online dan de jongere leeftijdsgroepen. Online kopen neemt bovendien toe met het onderwijsniveau en met het inkomen. Mannen kopen ook vaker online dan vrouwen.

We kopen daarbij overigens vooral lokaal, bij Belgische verkopers (59 procent) en bij verkopers uit andere EU-landen (45 procent). Amper 9 procent van de online aankopen gebeurt bij een speler uit een niet-Europees land.

Partner Content