Agoria en papierindustrie bekvechten over digitaal jaarverslag

Stefan Grommen Stefan Grommen est rédacteur de Data News.

Agoria heeft de keuze voor een louter digitaal jaarverslag gelinkt aan de reductie van de ecologische voetafdruk en dat pikt het Paper Chain Forum niet.

Agoria heeft de keuze voor een louter digitaal jaarverslag gelinkt aan de reductie van de ecologische voetafdruk en dat pikt het Paper Chain Forum niet.

Het gekissebis ontspint zich na het versturen van het – voortaan enkel digitale – jaarverslag van de federatie voor de technologische industrie, Agoria. De federatie geeft, bij monde van gedelegeerd bestuurder Paul Soete, in een brief toelichting bij die keuze. Volgens Agoria was het enerzijds een keuze voor meer efficiëntie – lees: het eenvoudiger linken van multimedia aan het verslag – en anderzijds een keuze voor een maatschappelijk verantwoorde aanpak. “Een elektronische versie van ons activiteitenverslag vermindert onze ecologische voetafdruk aanzienlijk (…)”, besluit Soete de verklarende paragraaf.

Die zin werkt blijkbaar als een rode lap op een stier bij de papierindustrie, die zich verenigd hebben in het Paper Chain Forum. Die organisatie heeft precies als opdracht “de verspreiding van informatie over de relatie tussen het papier en het milieu, in de meest ruime zin.” Waarop secretaris-generaal Marc Van den Eynde en voorzitter Firmin François in hun pen gekropen zijn en een verontwaardigde brief gestuurd hebben naar Agoria.

Ze wijzen er in hun brief op dat ook het gebruik van elektronische media weegt op ons milieu. Dat de productie van elektronisch materiaal, de energieconsumptie en de recyclage een eigen ecologische voetafdruk nalaten. En dat een Zweedse studie heeft uitgewezen dat gedurende dertig minuten een online document lezen meer op het klimaat weegt dan het lezen van de papieren versie. “Wij willen ons verzetten tegen elke vorm van communicatie die enkel gebaseerd is op ‘greenwashing’ (het groener of maatschappelijk verantwoorder voordoen van een organisatie dan deze daadwerkelijk is, nvdr)”, besluit de brief.

Een antwoord van Agoria heeft niet op zich laten wachten. De federatie stelt eerst dat zowel het elektronische al het papieren kanaal elk hun plaats hebben en dat papier een belangrijk materiaal is en blijft. “Maar dat is volgens ons toch geen reden om dat waardevolle materiaal te gebruiken zonder rekening te houden met alle ecologische consequenties die de productie en het transport met zich meebrengen.”

De studie waar het Paper Chain Forum op wijst, is volgens Agoria gesponsord door STFI-Packforsk, een onderzoeksinstituut van de papierindustrie. Bovendien, zo klinkt het, kan je er ook uit concluderen dat wie een document minder dan 30 minuten online leest, dus wel degelijk ecologischer bezig is dan met de papieren versie. “En de gemiddelde leesduur van ons jaarverslag ligt dichter bij 10 dan bij 30 minuten.” En, zo gaat het antwoord verder, dan wordt nog geen rekening gehouden met de talrijke bestemmelingen die het jaarverslag zonder lezen in de vuilnisbak droppen. “Wanneer een elektronisch rapport in de vuilnisbak belandt zonder gelezen te worden, is de ecologische impact quasi nul.”

Agoria besluit dat de keuze voor een elektronische versie van het jaarverslag geen aanval was op het papier en dat “het onrechtvaardig is om ons te verdenken van ‘greenwashing'”.

Wat vindt u? Laat uw reactie hieronder achter!

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content