Agoria: Technologiesector blijft steken op nulgroei

Ook in het eerste kwartaal van 2014 kan de technologische industrie, traditioneel een goede graadmeter voor onze economie, nog niet uitpakken met echte groei. Dat blijkt uit een conjunctuurupdate van technologiefederatie Agoria.

Ook in het eerste kwartaal van 2014 kan de technologische industrie, traditioneel een goede graadmeter voor onze economie, nog niet uitpakken met echte groei. Dat blijkt uit een conjunctuurupdate van technologiefederatie Agoria. “Van een echte heropleving is nog geen sprake,” zegt ceo Marc Lambotte. “Als ons land weer groei wil, is een competitiviteitsboost nodig: de loonkostenhandicap moet weggewerkt en investeringen moeten beloond worden.”

Agoria roept de politieke partijen op hun coalitiebesprekingen snel af te ronden om nieuwe regeringen te vormen. “Een grondige revisie is nodig om onze economie overeind te houden in de internationale concurrentiewedloop. De nieuwe regeringen focussen daarbij hun maatregelen best op de vele bedrijven die dagelijks de strijd aangaan op buitenlandse markten.”

Agoria vertegenwoordigt de technologiebedrijven in ons land die samen ongeveer 275.000 jobs vertegenwoordigen. Typisch aan deze ondernemingen is hun hoge exportgraad: goed twee derde van de productie en diensten is voor export bestemd. Het zijn met name deze bedrijven die de afgelopen jaren steeds meer te lijden hebben onder de hoge ondernemingskosten in ons land met onder meer herstructureringen en bedrijfssluitingen tot gevolg.

De technologische industrie blijft ook in 2014 slabakken, zo blijkt uit een conjunctuurupdate van Agoria. In 2013 ging het omzetcijfer met 5,7 procent achteruit en in het eerste kwartaal van 2014 lag de activiteit op hetzelfde niveau als in het laatste kwartaal van 2013. En ook de komende maanden blijft het moeilijk: het ondernemersvertrouwen in de industrie kent de laatste maanden weer een knik naar beneden.

De productie van de mechatronicabedrijven of machinebouwers illustreert de nulgroei het beste met licht positieve groeicijfers van 0,4 procent. In 2013 ging dit domein met 3,5 procent achteruit. De dalende export is hier de boosdoener. De bedrijven gespecialiseerd in materiaaltechnologie (-3%) en energiesystemen en -oplossingen (-3,1%) hebben het na negatieve cijfers in 2013 ook nog moeilijk dit jaar.

Dat we desondanks toch op een nulgroei uitkomen in het eerste kwartaal, heeft te maken met de betere prestaties van onder meer de ruimte- en luchtvaartindustrie (+ 9,4%) en contracting (+7,7%), domeinen die structureel gezond zijn of profiteren van de trend tot outsourcing. De ICT-dienstensector flirt ook met nulgroei en tekent een minieme vooruitgang op van 0,3%.

De activiteit in de voertuigbedrijven kende een opleving tegenover vorig jaar, maar dat heeft te maken met de minieme activiteit van Ford Genk en toeleveranciers in 2013. Door de nakende sluiting van dit assemblagebedrijf, kan de activiteit in 2014 weer dalen.

Nulgroei levert geen jobs op Voor jobcreatie is er een gemiddelde groei van minstens 2 procent nodig. Agoria hoopt dan ook dat de nieuwe coalities en met name de nieuwe federale regering snel aan de slag kunnen.

Lambotte noemt twee essentiële werkpunten voor de nieuwe regering: “Er moet werk worden gemaakt van de volledige afbouw tijdens deze legislatuur van de loonhandicap tegenover onze buurlanden, die vandaag 16,5% bedraagt. Een meer ambitieus competitiviteitsluik dan tijdens de vorige regering is absoluut noodzakelijk. De focus bij lastenverlagingen moet liggen op bedrijven die internationaal concurreren.

Een tweede werkpunt is zorgen voor een aantrekkelijk fiscaal klimaat voor investeringen in materiële en immateriële activa. Een duidelijke keuze voor de industrie, de belangrijkste groeimotor van onze economie, is één van de fundamentele sleutels tot welvaart,” besluit Lambotte.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content