Agoria: ’tekort aan ingevulde vacatures belemmert groei van onze ICT-sector’

© Free-Photos
Sebastien Marien Stagiair Data News

In haar jaarlijkse persconferentie heeft Agoria de toestand van onze Belgische ICT-sector toegelicht. De nadruk lag op het nijpend tekort aan mensen om de banen bij technologiebedrijven in te vullen.

De federatie voor technologiebedrijven Agoria heeft tijdens haar jaarlijkse persconferentie een reeks cijfers meegedeeld die het afgelopen jaar van de Belgische technologiesector samenvatten. Agoria blikt positief terug op 2017, maar de federatie stelt dat het tekort aan ingevulde vacatures de verdere groei van de ICT-sector tegenwerkt.

Frank Vandemarliere, algemeen adviseur van Agoria: “De omzet van onze bedrijven is het afgelopen jaar met 3,7 procent toegenomen, en voor dit jaar zou daar nog eens 2,5 procent moeten bijkomen. 2017 was goed voor 125,8 miljard euro, en dit jaar gaat de totale omzet naar 129 miljard. Daarmee overstijgt de omzetpiek de waarden van 2008 van voor de financiële crisis.”

‘Mensen, mensen, mensen’

Ondertussen zijn er veel banen gecreëerd, maar nu merken we dat niet-ingevulde vacatures een belemmering vormen voor de groei in de sector

De titel van de presentatie van Agoria was: ‘Van ‘jobs, jobs, jobs’ naar ‘mensen, mensen, mensen’. Volgens Vandemarliere wil Agoria daarmee haar bezorgdheid uiten op het gebied van tewerkstelling in de sector. Vandaag zijn er 30.000 openstaande vacatures in ons land, en een poll van de federatie toont aan dat 79,8 procent van de werkgevers aangeeft moeite te hebben om geschikt personeel te vinden. 341 mensen reageerden op de rondvraag.

“De hoeveelheid beschikbare jobs is in 2015 gestabiliseerd dankzij maatregelen van de overheid zoals de taxshift. Ondertussen zijn er veel banen gecreëerd, maar nu merken we dat oningevulde vacatures een belemmering vormen voor de groei in de sector”, aldus Frank Vandemarliere.

Werklozen activeren

Werklozen moeten gemotiveerd worden, een doel voor ogen krijgen, in plaats van louter verder te blijven leven met een uitkering

Op de vraag hoe Agoria die banen wil invullen, kijkt de federatie in de richting van jongeren en ouderen die momenteel niet actief zijn. “Maar liefst 130.000 jonge mensen tussen 15 en 24 jaar werken en studeren niet. Aan de andere kant zijn er nog eens 750.000 landgenoten tussen de 55 en 64 jaar niet actief. Dat is meer dan de helft van die leeftijdscategorie. Ons land scoort daarmee veel slechter dan het Europees gemiddelde.”

Jobs creëren is één ding, maar mensen activeren is eveneens een belangrijke verantwoordelijkheid, meent Vandemarliere. Al is hij van mening dat er vooral meer inspanningen nodig zijn vanuit de overheid, in tegenstelling tot maatregelen van de bedrijven zelf. “Die mensen moeten gemotiveerd worden, een doel voor ogen krijgen, in plaats van louter verder te blijven leven met een uitkering.”

‘Overloopeffect’

Op onze vraag of het in duur beperken van de werkloosheidsuitkering daarop het antwoord biedt, reageert de algemeen adviseur genuanceerd. “Ik ben sowieso voorstander van een limitering van de maandelijkse uitkering, maar dat is slechts één kant van het verhaal. Ik verwacht dat zo’n limiet een overloopeffect met zich mee zal brengen, waarmee werklozen gewoon in andere statuten terecht zullen komen. Die mensen hebben een duwtje in de rug nodig in de vorm van begeleiding en opleidingen.”

‘Made in Belgium’

Een ander cijfer dat Agoria kon voorleggen, was het marktaandeel van de Belgische bedrijven binnen de EU op het gebied van uitvoer van technologische producten. Dat aandeel is sinds 2015 aan een voorzichtige klim bezig, na een dalende trend die vanaf 2002 was ingezet. Ondertussen is het marktaandeel van België gestegen van 4,23 procent, naar 4,28 procent in de eerste tien maanden van 2017.

Verder, steeg de Belgische export met zeven procent in de eerste tien maanden van vorig jaar. In 2017 waren de belangrijkste Europese landen waar onze export toenam: Zweden (+20%), Italië (+17%) en Spanje (+12%). In het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen nam de export dan weer af met elk vier procent.

Investeringen

Ten slotte zijn ook de cijfers van de hoeveelheid investeringen in de technologische industrie frappant. Vorig jaar nam het totaal aan materiële en immateriële investeringen (exclusief R&D) toe met acht procent. Vooral de automobielsector was een belangrijke bijdrager met een toename van 39 procent.

Voor dit jaar verwacht Agoria echter een nulgroei aan investeringen, door onder meer een daling in de automobielsector (-14%), de technische en elektronische apparatuur (-8%) en metaalproducten (-7%).

Partner Content