Agoria vreest dat economische groei van techbedrijven volledig stilvalt

Bart Steukers, Agoria.

De groei in de technologische sector dreigt in 2023 volledig stil te vallen als gevolg van de hoge kosten voor energie en lonen. Dat verwacht sectorfederatie Agoria. Hierdoor zullen naar verwachting tweeduizend banen in de sector verdwijnen.

De spreekbuis van de technologiesector schetst een weinig rooskleurig beeld van 2023. Na jaren van groei dreigt stilstand. Dit jaar was er zeker in de eerste jaarhelft nog heel wat vraag, ook al speelden de oorlog in Oekraïne en de bevoorradingsproblemen de sector parten. Dat vertaalt zich naar verwachting in een groei dit jaar van twee procent.

Vacatures plafonneren

Maar voor volgend jaar wordt amper een half procent groei van de activiteiten verwacht, als de gasprijzen niet nog meer stijgen en zonder verdere escalatie van de situatie in Oekraïne. Dat komt neer op zo goed als een stilstand van de economische groei in de sector, zo waarschuwt Agoria. ‘We zien dat nu al aan de vacatures die plafonneren. Dat betekent dat de groeivertraging al begint te spelen. Geen goed teken’, aldus Patrick Slaets van de studiedienst van Agoria.

De oorzaak van die stilstand van de groei ligt bij de oorlog in Oekraïne. Hoge gasprijzen zorgen voor een recordinflatie met meer kosten voor energie en, via de automatische indexering, lonen. Dat resulteert in een groeiende loonhandicap en dus een dalend marktaandeel voor de bedrijven. Die zullen naar verwachting tien miljard euro extra moeten betalen, berekende Agoria. Die stijgende kosten wegen dan weer op de marges en op de mogelijkheid om nog extra te investeren, waarschuwt de sectorfederatie. ‘Er zit niet veel rek meer op de rendabiliteit en de marges. We komen in een situatie waarbij bedrijven nauwelijks iets opzij kunnen zetten voor innovatie’, klinkt het.

‘Zorgwekkende evoluties’

Agoria-topman Bart Steukers spreekt over ‘zorgwekkende’ evoluties voor zijn sector, één van de grootste van het land. Dat vertaalt zich in een dalende werkgelegenheid, naar verwachting met tweeduizend jobs. Er zullen nog wel banen bijkomen, maar onvoldoende om het banenverlies op te vangen. ‘In een groeisector als de onze zijn negatieve tewerkstellingsvooruitzichten uitzonderlijk’, vertelt hij.

Met het oog op de sombere toekomst dringt de sector aan om de nabijheid van onderzoek en ontwikkeling niet in het gedrang te brengen. ‘Onderzoek en ontwikkeling is onze grootste troefkaart. Die mogen we niet uit handen geven door te raken aan de bestaande fiscaliteit’, aldus de Agoria-CEO, die ook pleit voor het behoud van de bestaande loonwet en het laten zakken van de energiefactuur. Dat laatste kan door onder meer een loskoppeling van de prijzen voor elektriciteit en die van aardgas.

De techsector vormt één van de pijlers van de Belgische economie, en bestaat uit bijna tweeduizend bedrijven die actief zijn in de maakindustrie – denk maar aan de autosector-, de IT-sector en de telecomsector. Die bedrijven stellen rechtstreeks 324.000 mensen tewerk, en onrechtstreeks nog eens evenveel.

Partner Content