Akkoord over hybride stemmen

Het elektronische – of beter: hybride stemsysteem – zoals het was voorgesteld door een consortium van universiteiten komt er.

Het elektronische – of beter: hybride stemsysteem – zoals het was voorgesteld door een consortium van universiteiten komt er.

Afgelopen vrijdag heeft minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael de opdracht gegeven om een samenwerkingsakkoord te tekenen met de gewesten om een nieuw elektronisch stemsysteem te ontwikkelen en in te voeren.

Dat nieuwe systeem zal gebaseerd zijn op de bevindingen van het consortium van universiteiten dat vorig jaar werd ingeschakeld om de beste manier van stemmen uit te dokteren. Zij kwamen toen met het idee van een hybride stemsysteem.

In een persbericht zet Dewael uiteen hoe die nieuwe manier van stemmen zal verlopen:

“De kiezer krijgt van de voorzitter van het stembureau een papieren of magnetische drager, gaat binnen in het stemhokje, steekt de drager in de stemmachine en start de kiesverrichting. Stemmen op het computerscherm gebeurt op dezelfde wijze als nu. Alleen duidt de kiezer de kandidaat aan via het contactscherm. Een optisch potlood is niet meer nodig.

Nadat de kiezer zijn keuze heeft gemaakt, krijgt hij een gedrukt stembiljet waar alle gekozen kandidaten zichtbaar op vermeld staan, met de keuze ook nog eens in de vorm van een streepjescode of een chip. Zo kan de kiezer controleren of de stemmachine zijn of haar stem correct heeft geregistreerd.

Daarna plooit de kiezer het biljet zo dat de namen van de kandidaten niet meer zichtbaar zijn. Hij of zij overhandigt het biljet aan de voorzitter, die nagaat of er niets op het biljet staat geschreven, en stopt het in de urne.

De stemopneming gebeurt dan door de streepjescodes op de biljetten te scannen of de chip in te lezen. De voorbereiding en de organisatie van het stemsysteem zijn dezelfde als nu bij het bestaande systeem.”

Volgens de bedenkers van het systeem kan de kiezer zo nagaan of de stemmachine de stemmen die hij op het scherm heeft uitgebracht correct heeft geregistreerd. Ook kan eender welk controleorgaan nagaan of de inhoud van de streepjescode of de chip overeenstemt met de gegevens die op het stembiljet staan. De kiesoverheid zou bovendien een traditionele telling van de stembiljetten kunnen uitvoeren in geval van betwisting.

Dewael wil het nieuwe systeem ook actief pushen bij de gemeenten, via een grootschalige informatiecampagne. Ze zullen zelf kunnen kiezen om het systeem al dan niet te gebruiken, “tenzij het gewest hen daartoe verplicht”.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content