Al vijfduizend downloads voor app die Brusselse luchtkwaliteit meet

© Reuters

In tijden van CurieuzeNeuzen groeit de bezorgdheid over de lucht waarin we leven meer en meer. Met de lancering van een app wil de stad Brussel haar inwoners informeren over de luchtkwaliteit en ze zo nodig ook waarschuwen.

“Stadslucht maakt vrij”: het was jarenlang een populair gezegde, maar vandaag komt daar bij dat stadslucht vaak ook ongezond maakt. Smog, fijn stof, CO2,.. het zijn woorden die ons meer en meer alarmeren. Is het nog wel veilig om buiten te stappen? De app Brussel Air maakt het alvast voor onze hoofdstad duidelijk, en dat valt in de smaak: twee maanden na zijn lancering hebben al vijfduizend mensen de app geïnstalleerd.

Het was Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH) die de openbare aanbesteding uitschreef voor de ontwikkeling van een app die de inwoners van de hoofdstad in real time op de hoogte moest houden van de luchtkwaliteit. Het digitaal agentschap Symantra haalde het contract binnen, en ontwikkelde Brussel Air: een app waarop je op elk moment de staat van de lucht kunt checken, en die je zelfs waarschuwt als het beter is binnen te blijven.

“We zitten midden in de shift naar mobile first, dus een app als deze was wel aan de orde”, klinkt het bij Anne Magnus van Symantra. “Er was wel een ouder waarschuwingssysteem dat in 2016 is gelanceerd, maar dat werkte met sms’en en e-mail. Dat zijn geen contactvormen die meteen worden gelezen, dus vaak is dat niet meer ter zake als de ontvanger de informatie eindelijk krijgt.”

Brussel Air wil twee doelen verenigen. “Om te beginnen kan je op de app – op Android en op iOS – de staat van verschillende indicatoren checken: fijn stof, CO2, ozon,… twaalf in totaal. Daarnaast stuurt Brussel Air push notifications als bepaalde drempels worden overschreden. Dat blijkt ook te werken. We zien dat zeventig procent van dat soort berichten meteen wordt gelezen. Dat is veel meer dan sms of e-mail, dus zo hebben we meteen impact als het nodig is.”

Vijfduizend downloads

Er is vraag naar Brussel Air, zo blijkt. Twee maanden na de lancering werd de app al vijfduizend keer gedownload. “Dat wil zeggen dat men die informatie echt wel wil, want we zien ook dat ze gebruikt wordt”, zegt Magnus. “Dit is geen gadget. Twintig procent van de gebruikers heeft hem overigens in het Engels staan, wat bewijst dat onze keuze om niet twee- maar drietalig te werken ook de juiste was. Dit soort thematiek overstijgt immers gemeenschappen.”

Het is nu de bedoeling om Brussel Air stelselmatig te verbeteren en uit te breiden. “We denken bijvoorbeeld aan personalisering, waarbij mensen met asthma specifieke waarschuwingen kunnen instellen”, aldus Magnus.

Partner Content