Alternatieve operatoren vragen afscheiding Belgacom-netwerk

Het Belgisch Platform voor alternatieve operatoren vraagt de functionele scheiding van het netwerk en de diensten van Belgacom. Het wil tevens dat de overheid zijn meerderheid in de dominante speler afbouwt. En er moet eindelijk een sterke regelgever komen.

“Het platform vraagt de splitsing van Belgacom in twee entiteiten, één neutrale entiteit verantwoordelijk voor het netwerk, en één die de diensten zelf aanbiedt. Daardoor kan er eindelijk sprake zijn van echte concurrentie.” Dat vertelde Grégoire Dallemange, de voorzitter van het Belgisch Platform voor alternatieve telecomoperatoren op het colloquium over de informatiemaatschappij in Brussel. De telecomindustrie zou daarmee de energiesector volgen die een gelijkaardige evolutie heeft doorgemaakt. Ook in Groot-Brittannië is er een gelijkaardige project aan de gang met BT Openreach. In Nederland en Italië denkt men er ook sterk aan.Het platform, dat tien jaar bestaat, vindt tevens dat de overheid zijn meerderheid in Belgacom moet afbouwen. Zolang de overheid forse dividenden trekt op de jaarlijkse winst van Belgacom, zal er geen effectieve sterke regelgever zijn. Er moet tevens één federale minister van telecommunicatie komen. Vandaag hebben in België liefst 18 federale en regionale ministers hun zeg over bepaalde aspecten van de telecomwetgeving.De kosten voor de alternatieve operatoren moeten tevens omlaag. De tarieven voor de ontbundeling van de local loop zijn immers nog steeds niet op de kosten georiënteerd. En er moet een sterke regelgever komen die voldoende middelen en mensen krijgt. “Het BIPT heeft elk jaar een overschot op de begroting van 3 miljoen euro en moet die afdragen aan de overheid, terwijl het zelf geen toestemming krijgt om bijkomende 30 mensen in dienst te nemen. Dat is toch onbegrijpelijk.”Grégoire Dallemange vreest dat als het zo doorgaat België tegen 2010 op de 25ste stek zal staan in de rangschikking van landen met de grootste breedbandpenetratie. Vier jaar geleden stonden we nog op de derde plaats. Bernard Amory van het consultancybureau Jones Day toonde de directe relatie aan tussen een sterke ict-regelgeving en investeringen. Ook daaruit bleek dat Nederland bovenaan staat, terwijl België helemaal onderaan zit, samen met Duitsland.Er volgde nog een vrij geanimeerd debat met politici van de diverse partijen. We geven u voor de aardigheid enkele quotes mee:”Er is een digitale én een geografische breuk in België. In Wallonië zijn ernog steeds veel dorpen die geen breedband en zelfs geen gsm-dekking hebben.” (Olivier Chastel, federale volksvertegenwoordiger MR)”De splitsing van Belgacom is een logische zaak. En we moeten dringend werkmaken van een sterke regelgever. De overheid is veel te laks.” (Tinne Vander Straeten, ondervoorzitter Groen!)”We moeten het BIPT eens doorlichten. Ik heb de indruk dat er weinigsamenwerking is en geen ideale sfeer.” (Phillipe De Coene, federale volksvertegenwoordiger SP.A )”Wij geloven niet dat de overheid een rol moet blijven spelen in Belgacom.Kijk naar de voedingindustrie. Voeding is toch ook een basisgegeven. Heeftde overheid daar een participatie in?” (Patricia Ceysens, fractievoorzitter Vlaams Parlement, Open VLD)”De overheid moet niet per sé hoofdaandeelhouder blijven van Belgacom.” (Roel Desseyn, federale volksvertegenwoordiger CD&V)”De alternatieve telecomoperatoren denken enkel aan hun aandeelhouders. Enaan hun klanten, als ze vertrekken.” (Karine Lalieux, federaal volksvertegenwoordiger PS)”Ik denk niet dat de rol van de overheid in het dossier van de Waalsekabeloperatoren enige voldoening schenkt.” (David Lavaux, federale volksvertegenwoordiger CdH)”Er is geen echte concurrentie in België. Ik woon dicht bij Frankrijk. Endaar is de prijs voor een breedbandaansluiting tweederde goedkoper dan bijons.” (Olivier Chastel, federale volksvertegenwoordiger MR)”Operatoren maken zich druk omdat ze virusprogramma’s moeten aanbieden. Datze naar de Hogeschool van Mechelen gaan, waar briljante studenten zijn ophet vlak van virusbestrijding. Laat ze die inschakelen en het is opgelost.” (Philippe De Coene, federale volksvertegenwoordiger SP.A)

Partner Content