Amper zes op tien IT’ers volgden IT-opleiding

© Getty

IT’ers hebben lang niet altijd een informaticadiploma op zak. Die trend zet zich door. Tegelijk verwachten bedrijven dat IT’ers hun kennisniveau op eigen initiatief bijspijkeren.

De job van IT’er is de voorbije jaren uitgegroeid tot een hardnekkig knelpuntberoep. De krapte op de arbeidsmarkt zet bedrijven aan om medewerkers te zoeken voor IT-rollen, zonder de absolute voorwaarde dat ze daarbij een IT-diploma moeten voorleggen. Uit de salaris- enquête van Data News blijkt dat amper zes op tien IT-medewerkers vandaag ook effectief een IT-gerelateerde opleiding volgden. Andere studies bieden blijkbaar even goed kans op een IT-job. Heel wat IT’ers kregen een wetenschappelijke opleiding (16%), studeerden economie (13%) of menswetenschappen (4%).

Opvallend: zo goed als elke IT’er volgde een vorm van hoger onderwijs. Ongeveer een kwart (23,5%) deed dat aan een universiteit. De meeste IT’ers studeerden aan een hogeschool, waar ze een opleiding van het korte type (47%) of lange type (11%) kregen. Goed één op tien van de bevraagde IT’ers behaalde daarna nog een extra diploma, zoals een master na master, een MBA of een doctoraat. Bij amper 8% van de IT’ers is het hoogst behaalde diploma dat van het middelbaar onderwijs.

Opleiding met premie

De instroom van IT’ers zonder informaticadiploma is de voorbije jaren uitgegroeid tot een duidelijke trend. Bedrijven rekruteren meer en meer op basis van het potentieel van een kandidaat, los van diploma of ervaring. Aansluitend volgt een specifieke, doorgedreven opleiding binnen het bedrijf. Dat vraagt uiteraard een grote investering, bovendien zonder echt harde garanties op succes. Almaar vaker maken bedrijven daarom gebruik van het systeem van de individuele beroepsopleiding (IBO).

Een werkloze kandidaat kan via de IBO-regeling tot zes maanden opleiding volgen bij een bedrijf. Naast zijn uitkering ontvangt hij een premie. De regel is eenvoudig: hoe lager de uitkering, hoe hoger de premie. Het plafond van de IBO ligt op 1.275 euro bruto voor uitkering en premie. Wie geen enkele uitkering ontvangt, krijgt de maximale premie van 1.275 euro bruto. Tijdens het IBO-traject behoudt de kandidaat het statuut van werkzoekende. Het doel is uiteraard om na de opleiding bij het bedrijf in dienst te treden.

Nul dagen opleiding

Opleiding blijft in de IT-branche een heikel punt. Bijna vier op tien (38%) IT’ers geven aan dat de geboden opleidingsmogelijkheden een belangrijke rol spelen bij de keuze voor een werkgever. Of die mogelijkheden aanwezig zijn, blijkt in de praktijk vaak moeilijk te meten. Het leidde bij vroegere edities van de salarisenquête soms tot onthutsende vaststellingen. In de editie van 2014, bijvoorbeeld, gaf 26% van de respondenten aan dat ze het voorbije jaar nul dagen opleiding hadden gekregen.

Wanneer het om formele, klassikale opleiding gaat – bijvoorbeeld bij een extern opleidingscentrum – zal dat cijfer er vandaag wellicht niet veel anders uitzien. De vraag is of we de factor opleiding op die manier in kaart moeten brengen. Webinars, instructievideo’s en vakliteratuur staan even goed mee in voor de vorming van de IT’er. En is het wel gepast dat de IT’er de verantwoordelijkheid voor de geboden opleiding naar de werkgever doorschuift? Zoals dat in heel wat beroepen noodzakelijk is – bij artsen even goed als bij loodgieters – mogen we eigenlijk ook van de IT’er verwachten dat hij op eigen initiatief zijn kennis over nieuwe technologie bijspijkert.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content