'Nee, een toekomst als informaticus is niet voor jou weggelegd': dat is wat ik als 17-jarig mannetje te horen kreeg toen ik van het toenmalige PMS - ondertussen al heel lang het CLB, het Centrum voor leerlingenbegeleiding - mijn gepersonaliseerd studieadvies kreeg. Niet goed genoeg in wiskunde, was hun belangrijkste argument. Als ik terugdenk aan mijn rapporten kan ik die conclusie nog wel begrijpen. Het werd een studie in communicatie voor mij: destijds het label dat geplakt werd op studenten waar ze eigenlijk geen duidelijk label konden plakken.
...