‘Artificiële intelligentie kan windenergie goedkoper maken’

Het inzetten van AI kan ervoor zorgen dat windturbines op een slimmere manier kunnen werken met de omgevingsfactoren. Uit de doctoraatsstudie van VUB-onderzoeker Timothy Verstraeten blijkt dat windenergie op die manier goedkoper en efficiënter kan worden.

Omgevingsfactoren als windsnelheid, windrichting of temperatuur hebben constant een invloed op de werking van een windmolen. Daardoor is het zelfs voor experten moeilijk om de toestand van een turbine volledig en correct in kaart te brengen. Verstraeten heeft nu aangetoond dat artificiële intelligentie (AI) hierbij kan helpen.

Gezondheidscontrole

De automatische processen die AI loslaat op de toestand van de turbines kan verduidelijken hoe ze zich tegenover elkaar verhouden en wanneer ze goed of slecht werken binnen het windparksysteem. Die gezondheidscontrole kan complexe relaties blootleggen, waardoor op termijn de onderhoudskosten verminderd kunnen worden en ook de efficiëntie verhoogd wordt.

Voor zijn onderzoek liet Verstraeten de windturbines eerst informatie over hun persoonlijke toestand met elkaar delen. Nadien werd de AI ingezet om een globaal beeld te krijgen over hoe de windmolens afhankelijk zijn van elkaar. Een turbine die vooraan staat en draait, laat bijvoorbeeld een vertraagde en woelige windstroom achter zich. De turbines achteraan het park gaan hierdoor minder energie produceren. Met behulp van AI beperkt het controlesysteem dit soort productieverlies over het hele windpark.

Partner Content