Asml tempert verwachtingen voor vierde kwartaal

Bij chipmachinefabrikant Asml ziet het vierde kwartaal er minder rooskleurig uit dan eerder verondersteld.

Asml houdt er rekening mee dat het vierde kwartaal minder sterk wordt dan verwacht. De chipmachinefabrikant baseert zich daarvoor op uitspraken van klanten. “We verwachten nog altijd dat de brutomarge in het derde kwartaal met twee procentpunt zal toenemen en in het vierde kwartaal op 40 procent zal uitkomen”, aldus Asml-topman Dunn. “Bovendien is de orderportefeuille in het derde kwartaal gegroeid”. In het vierde kwartaal zullen meer 300mm-systemen worden verkocht, waardoor de gemiddelde verkoopprijs ‘scherp’ zal stijgen.Het bedrijf is ook minder hoopvol gestemd door “uitspraken van klanten over hun eigen verwachtingen, inclusief de groeiende voorraden”. Mocht deze trend doorzetten, dan sluit Dunn niet uit dat de levering van vijf à tien chipmachines wordt doorgeschoven van het vierde kwartaal naar 2005. De brutomarge van Asml wordt daardoor met één procentpunt gedrukt.~Asml zegt echter wel dat de laatste twee kwartalen van 2004 ‘solide’ zullen zijn. De orderportefuille is in het derde kwartaal gegroeid, waardoor een grotere verscheidenheid 200mm-systemen kan worden geleverd. De levering van nieuwe systemen en de omzet blijven echter op het niveau van het tweede kwartaal. De chipmachinebouwer geeft tevens aan dat een klein aantal systemen later zal worden geleverd, op verzoek van klanten. Bovendien blijken er vertragingen te zijn opgetreden bij de productie van een aantal 300mm-systemen, die aanvankelijk in het vierde kwartaal zouden worden geleverd.

Partner Content