Barco schrapt uitkering aan aandeelhouders

Barco sluit voor het eerst in zeven jaar een kwartaal af met een bedrijfsverlies en ziet daarbij af van de beloofde uitkering van 70 miljoen aan zijn aandeelhouders.

Barco sluit voor het eerst in zeven jaar een kwartaal af met een bedrijfsverlies en ziet daarbij af van de beloofde uitkering van 70 miljoen aan zijn aandeelhouders.

Die kapitaalreductie kwam neer op ongeveer 5,5 euro per aandeel. Twee weken geleden omschreef ceo Martin De Prycker op Kanaal Z de kapitaalvermindering nog als “een commitment aan de aandeelhouders, die we zeker zullen houden”.

Martin De Prycker bevestigde vanmiddag op een persconferentie dat Barco het geld van de verkoop van BarcoVision op zijn rekeningen had staan, maar dat de kapitaalvermindering was afgeblazen. “Met de financiële onrust en met banken en zelfs landen in moeilijkheden waren we zeer bezorgd over toekomstige evolutie op de financiële markten. Dus we gaan er niet mee door. Als er iets gebeurt zijn we nu in een comfortabele positie om een financiele storm te doorstaan.”

De Prycker zei dat de ommekeer niet te wijten was aan de gang van zaken binnen Barco zelf. “September was een goede maand, beter dan we hadden durven hopen.”

“Het is niet zo dat we vandaag problemen hebben om geld te krijgen van de banken. Helemaal niet. Maar we moeten naar de toekomst kijken. Commercial paper (schuldpapier dat door de bedrijven zelf wordt uitgegeven, nvdr) is gedaan. Dat bestaat niet meer. Wat als het een stap verder gaat en banken geen geld meer geven aan bedrijven? Met de huidige onzekerheid zou dat wel eens kunnen gebeuren.”

Op de vraag of hij die beslissing niet beter vroeger had bekendgemaakt, antwoordde Martin De Prycker: “Zolang er geen andere beslissing is genomen, geldt de vorige beslissing. Als er een andere beslissing komt, is die verandering heel binair. Eerst is het a, dan is het b. Ondertussen kan je niet veel meer doen dan de vorige beslissing aanhouden.”

Het bedrijfsverlies van 1,7 miljoen euro voor herstructureringskosten over een omzet van 179,5 miljoen euro hangt vooral samen met de groei die Barco vóór de conjunctuuromslag had verwacht en waarop het zich had voorbereid, legde Martin De Prycker uit. Door de tegenvallende groei zit Barco nu met hoge vaste kosten en voorraden die moeten worden afgebouwd. Een kostenverlagingsprogramma van 30 miljoen euro leidde per eind september al tot een personeelsreductie met 133. In het derde kwartaal is 3,2 miljoen euro aan herstructureringskosten geboekt, hoofdzakelijk voor ontslagvergoedingen. Volgens Martin De Prycker komt nog eens grofweg 15 miljoen euro aan herstructureringskosten op rekening van het vierde kwartaal.

De tegenvallende bedrijfsresultaten zijn voor Martin De Prycker te verklaren door vijf factoren: dollarkoers, productmix, verkoop van traagroterende voorraden, prijsdruk door toegenomen concurrentie (als reactie op de terugvallende vraag), maar vooral door de hogere verkoops- en marketingkosten en kosten voor onderzoek & ontwikkeling. Die laatste categorieën lijden ook door gestegen lonen door de indexaanpassing deze zomer.

Zoals gewoonlijk is het resultaat van Barco een lappendeken van positieve en negatieve elementen in zijn vier divisies. De kleinste daarvan, “andere” activiteiten, noteerde een bedrijfsverlies van 9 procent door blijvend hoge investeringen in onderzoek en ontwikkeling en een tegenvallende omzet. Daar is nu bespaard door avionics samen te voegen met de simulatie-afdeling, terwijl presentatie (projectoren onder 10.000 lumen) wordt samengevoegd met de events-divisie.

In zijn grootste divisie, media & entertainment, 69,4 miljoen omzet, verkocht Barco 12 procent meer, maar precies daar is de brutomarge klein en de prijsdruk groot. De Prycker : “We hadden daar te veel voorraad. Daar willen we vanaf geraken voor we hem moeten afschrijven. Dus verkochten we met een lagere marge.” De groei kwam er overigens vooral van de acquisitie van het Amerikaanse High End Systems, hoewel Barco hier ook voordeel haalde uit een nieuwe generatie LED-producten. Digitale cinema groeit druppelsgewijs, maar ook hier stijgen de investeringen sterker dan de omzet. “Als we nu niet volop investeren voor een goedkoper product volgend jaar, liggen we binnen 2 jaar uit de markt,” zei Martin De Prycker.

De sector beveiliging & bewaking, de tweede grootste met 54 miljoen omzet, was dit keer hardst getroffen met een omzetval van 7 procent. Twee lichtpunten daar: de bestellingen vielen slechts marginaal terug, wat een heropleving doet verwachten. En de verkopen in “verkeer en bewaking” waren sterk, vooral in Azië. De bestellingen komen hier van overheden en de verkopen zijn typisch zeer sterk in het vierde kwartaal. “We rekenen daar nu ook op, maar het risico bestaat dat het vierde kwartaal niet zo goed is als in het verleden,” gaf De Prycker daarover mee.

Medische beeldvorming kon niet zoals vorig jaar profiteren van een mammoetbestelling van één Amerikaanse klant en zag zijn bedrijfswinstmarge dalen van 9,3 naar 8,5%, maar De Prycker hoopt hier toch nog op een groot order in het vierde kwartaal.

Een mogelijk lichtpunt is de dollar. Die bereikte in het derde kwartaal nog een dieptepunt van 1,5 dollar voor een euro, wat Barco ongeveer 1,7 miljoen euro aan bedrijfswinst deed inboeten, rekende Martin De Prycker voor. Maar zoals bekend is de euro vandaag minder dan 1,3 dollar waard – en dalend. Dat is positief voor Barco.

Naar de toekomst toe is onzekerheid troef. “We hebben nog een orderboekje van 344,6 miljoen euro (11% minder dan een jaargeleden, nvdr). We vrezen geen annuleringen, maar we zijn wel voorzichtig omdat sommige leveringen misschien in de tijd zullen opgeschoven worden op vraag van onze klanten. Maar we rekenen nog altijd op een goed vierde kwartaal,” zei De Prycker. Met de afglijdende orders verwacht hij wel dat ook de verkopen zullen afglijden in het vierde kwartaal. “Er is minder appetijt naar technologie,” stelt De Prycker vast.

Bron: Trends

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content