BBTK: telewerkers voelen zich geïsoleerd

Steeds meer mensen die omwille van de coronacrisis telewerken, vinden dat het te lang duurt en voelen zich meer en meer geïsoleerd. Dat blijkt uit de resultaten van een tweede bevraging over het onderwerp door de socialistische bediendebond BBTK bij bijna 5.500 werknemers.

Waar tijdens de eerste bevraging in september vorig jaar nog 36 procent van de bevraagde telewerkers aangaf zich geïsoleerd te voelen, is dat percentage bij de tweede enquête gestegen tot 48 procent. Het gevoel dat werk puur formeel is en het gebrek aan sociale contacten en zingeving wegen bij hen door.

Net zoals in de eerste enquête blijkt volgens BBTK dat de tijd die telewerkers winnen door niet te pendelen, vooral voordelig is voor de werkgever, aangezien een groot deel van de respondenten thuis meer uren presteert dan op kantoor. Waar bij de eerste bevraging nog 85 procent van de respondenten ervan overtuigd was dat telewerk voor een beter evenwicht tussen werk en privé zorgt, is dat bij de tweede enquête nog maar 71 procent.

Flexibiliteit

De socialistische bediendebond waarschuwt dan ook dat de toename van flexibiliteit en bereikbaarheid bij telewerk tot stress kan leiden. De perceptie van werknemers over hun efficiëntie terwijl ze van thuis werken is niet veranderd: slechts een op de tien werknemers heeft het gevoel tijdens telewerk minder efficiënt te zijn. Acht op de tien werknemers geven wel aan dat ze een uitbreiding van telewerk zouden willen na de coronacrisis. Ruim 44 procent geeft aan dat 2 à 3 dagen telewerk per week ideaal zou zijn, slechts 4,4 procent verkiest om nooit meer te telewerken. Net geen vijfde van de respondenten zou altijd willen telewerken.

Telewerk wordt volgens BBTK dan ook een van de kernpunten van de sectorale onderhandelingen die in de verschillende sectoren gevoerd zullen worden. De vakbond wil dat telewerk steeds georganiseerd wordt in samenspraak met de syndicale afvaardiging. ‘Uiteraard zullen wij bij gebrek aan een sectorale omkadering altijd eerst een interprofessionele omkadering onderhandelen en in laatste instantie een collectieve omkadering in het bedrijf via een cao. In bepaalde bedrijven zijn de gesprekken al begonnen. Voor andere mogen we verwachten dat ze in september beginnen’, klinkt het.

Partner Content