Belgische web start-ups zoeken centen en talenten

Frederik Tibau expert Digital Innovation & Growth bij Agoria

De vooruitzichten voor de Belgische web start-up community zijn positief, maar het onzekere economische klimaat en het gebrek aan kapitaal om de groeiambities te ondersteunen gooien roet in het eten.

De vooruitzichten voor de Belgische web start-up community zijn positief, maar het onzekere economische klimaat en het gebrek aan kapitaal om de groeiambities te ondersteunen gooien roet in het eten. Eén en ander blijkt uit de eerste Belgische web start-ups barometer die werd opgezet door het Institute for Future Insights in samenwerking met Bloovi. In totaal werkten 61 Belgische bedrijfjes mee aan de bevraging. In de lijst vinden we onder meer Edge.be, ClearFacts, Engagor, In the Pocket, Paycento, TagTagCity, TapCrowd, Mobile Vikings en TwitSpark terug.

De starters uit het onderzoek gaan uit van een rooskleurige toekomst en verwachten een totale omzetgroei van maar liefst 736 procent tegen 2015. 74 procent van de bedrijfjes stipt aan winstgevend te zullen zijn tegen het einde van 2013. In datzelfde jaar zou de totale omzet binnen de sector moeten afklokken op 750 miljoen euro (ten opzichte van 89 miljoen euro in 2011).

“Er zouden tussen de 5.000 en de 12.000 nieuwe jobs gecreëerd kunnen worden”, benadrukt initiatiefnemer en medeorganisator Frederic De Meyer, “afhankelijk van een al dan niet positief scenario. Maar ook de behoefte aan kapitaal zal groeien, voor onze 61 respondenten zelfs met 360 procent in de komende drie jaar. Als je dat extrapoleert naar de totale start-up markt in ons land, zou dit betekenen dat deze sector zo’n 200 tot 400 miljoen euro extra nodig heeft om de (internationale) groeiambities waar te kunnen maken en om aan productontwikkeling te kunnen doen. Dat is niet niks.”

De vaakst genoemde hinderpaal bij het verwezenlijken van de groei is het economische klimaat, op de voet gevolgd door het gebrek aan geld. “Opmerkelijk is ook dat het voor bepaalde soorten web starters erg moeilijk is om de juiste mensen te kunnen vinden”, aldus De Meyer. “Goede programmeurs zijn schaars, ze moeten er vaak de grens voor over. En het blijft heus niet bij programmeurs of developers. Ook marketing- en sales talenten zijn (te) dun gezaaid.”

Overheid Wat de overheid kan doen om de toegang tot kapitaal voor jonge starters te vergemakkelijken? “Er zouden fiscale voordelen kunnen gekoppeld worden aan het investeren in startende bedrijfjes”, klinkt het nog. “Al kunnen er ook creatievere ideeën worden bedacht. Waarom zou het voor ervaren marketing- en salesverantwoordelijken niet aantrekkelijker gemaakt kunnen worden om voor start-ups te gaan werken, door middel van subsidiëring bijvoorbeeld?”

“In elk geval is het gebrek aan kapitaal één van de voornaamste redenen waarom start-ups wegtrekken uit ons land, of toch alleszins overwegen om dat te doen. Het gebrek aan ervaren personeel is een andere reden.”

De 61 bedrijfjes uit het onderzoek hebben in totaal al 5,5 miljoen euro opgehaald. Bijna de helft van de respondenten heeft minder dan 10.000 euro samengebracht voor de start, twee derde investeerde vooral eigen geld.

Om de doelstellingen te kunnen bereiken, oppert 49 procent van de respondenten in de komende drie jaar toch zeker 250.000 euro nodig te hebben.

Wallonië Jammer genoeg hebben weinig ‘Waalse’ bedrijven deelgenomen aan de survey. Brussel klokt af op 12 procent van het totale aantal. Niet dat er grote verschillen zitten in de antwoorden tussen de gewesten. De verschillen situeren zich eerder in het type van bedrijven (consultancy, web-tools, apps).

“Het feit dat zo weinig Waalse start-ups hebben deelgenomen is misschien een indicatie dat er minder starters zijn in dat gewest, of dat ze zich vooral op Brussel concentreren”, besluit De Meyer. “In Vlaanderen lijkt alvast een grotere spreiding doorheen de provincies, al blijft het erg speculatief om dit te veralgemenen.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content