Grant Snap winnaar van Founder Institute-parcours

Frederik Tibau expert Digital Innovation & Growth bij Agoria

Grant Snap, een internetplatform dat bedrijven helpt bij het indienen van subsidievoorstellen, is als winnaar uit de bus gekomen van de voorbije Founder Institute-marathon in ons land. Initiatiefnemers Vladimir Blagojevic, Scott Wagers en Jonne Deprez krijgen 50.000 euro toegestopt om hun start-up verder uit te bouwen.

Grant Snap, een internetplatform dat bedrijven helpt bij het indienen van subsidievoorstellen, is als winnaar uit de bus gekomen van de voorbije Founder Institute-marathon in ons land. Initiatiefnemers Vladimir Blagojevic, Scott Wagers en Jonne Deprez krijgen 50.000 euro toegestopt om hun start-up verder uit te bouwen. The Founder Institute is een Amerikaanse ‘internet start-up accelerator’ die ook in België actief is, en die veelbelovende starters helpt om in snel tempo een business idee concreet te maken. Tweeëntwintig ondernemers en creatieve geesten (op een groepje van vijfenvijftig) werden geselecteerd om mee te doen aan het programma dit najaar. Ze kregen over een tijdspanne van drie maanden een stoomcursus ondernemen, en werden intensief gecoacht door topondernemers en investeerders.

Uiteindelijk bleven er 7 levensvatbare projecten over, waaruit één winnaar werd gekozen door een professionele jury: de jongens achter Grant Snap. Vladimir Blagojevic, Scott Wagers en Jonne Deprez hebben een applicatie gebouwd die de administratieve rompslomp inherent aan een subsidieaanvraag, helpt vereenvoudigen.

“Elk jaar worden er in Europa voor maar lieft 375 miljard euro aan subsidies toegekend”, aldus Vladimir Blagojevic. “Maar als je in aanmerking wil komen, moet je een erg ingewikkeld document opstellen. Bovendien zijn de grootste en belangrijkste aanvragen meestal gezamenlijke inspanningen, waar soms tot 40 verschillende bedrijven en universiteiten aan meewerken. Om dergelijke dossiers rond te krijgen, zijn er gemakkelijk 60 werkdagen nodig. Daar komt nog bij de succesrate afklokt op nauwelijks 20 procent. Geïnteresseerden lopen dus het risico om heel wat tijd en geld te verliezen.”

Enter Grant Snap, een nieuw webplatform waarmee projectcoördinators hun subsidievoorstellen kunnen opdelen in duidelijke, actiegerichte secties. “De verantwoordelijke krijgt een overzicht van wie er aan wat aan het werken is, kan hij bijhouden wat er nog allemaal op de planning staat, en wat er nog allemaal gedaan moet worden”, legt Blagojevic uit.

“Anderen die meewerken aan de subsidieaanvraag, kunnen hun deeltje van het document dan weer gemakkelijk uploaden naar de coördinator. In een latere fase willen we ook diensten aanbieden via Grant Snap. Als een coördinator geblokkeerd is of problemen ondervindt met het invullen van bepaalde documenten, moet hij -tegen betaling- input en advies kunnen vragen aan een rist experts. Dat is eigenlijk het basisidee.”

Toegankelijker

Bedrijven of consortia die verschillende mensen op subsidieaanvragen kunnen zetten, hebben natuurlijk al heel wat armslag. Of Grant Snap ook relevant is voor kleine bedrijfjes, willen we graag weten. Is het de bedoeling nieuwe mensen aan te sporen om aanvragen in te dienen, of wordt er enkel op de grotere bedrijven gemikt die er al ervaring mee hebben?

“Het is de bedoeling om subsidies toegankelijker te maken voor de spelers voor wie ze bedoeld zijn”, klinkt het nog. “En dat zijn zeker niet enkel de groten. We willen de drempel zeker verlagen, maar tegelijkertijd moeten we ook geld verdienen met ons platform (per subsidieproject op Grant Snap wordt er een nog niet nader gespecifieerde som gevraagd, nvdr.), en kunnen we ons dus niet beperken tot de kleintjes. In een eerste fase bestaat de doelgroep dus eerder uit bedrijven en consortia die al ervaring hebben met het indienen van subsidie aanvragen. Voor de kleinere spelers is allicht de hulp van onze specialisten het interessantste, maar zoals gezegd moeten we dat netwerk nog uitbouwen. Dat is iets voor in de komende weken. Belangrijker is nu dat we up and running zijn.”

“Zoals gezegd zijn er tot 60 werkdagen nodig aan research voor het samenstellen van een uit de kluiten gewassen subsidiedossier”, besluit de medeoprichter. “En in de Europese Unie worden er jaarlijks zo’n 80.000 dossier geschreven en ingediend. Wat neer komt op 160.000 maanden of meer dan 13.000 jaar. Als we de tijd die gespendeerd wordt aan de dossiers al met tien procent kunnen verkorten met behulp van onze faciliterende applicatie, dan winnen we maar liefst 1.333 jaren! Die vrijgekomen jaren kunnen dan gebruikt worden voor creatief onderzoek en echte R&D. Reken maar uit de maatschappelijke winst!”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content