Heel wat ICT-profielen onder student-ondernemers

De Universiteit van Luik trad onlangs in de voetsporen van Gent door het statuut van ‘student-ondernemer’ in het leven te roepen. Sommige hogescholen komen ook met eigen initiatieven om hun studenten te helpen met zo’n ‘dubbelleven’. Verbaast het dat ict-profielen sterk vertegenwoordigd zijn?

De Universiteit van Luik trad onlangs in de voetsporen van Gent door het statuut van ‘student-ondernemer’ in het leven te roepen. Sommige hogescholen komen ook met eigen initiatieven om hun studenten te helpen met zo’n ‘dubbelleven’. Verbaast het dat ict-profielen sterk vertegenwoordigd zijn? De Universiteit van Gent creëerde het statuut van ‘student-ondernemer’ bij de start van het academiejaar in 2011. Sindsdien neemt het aantal kandidaten geleidelijk aan toe, van 41 in het eerste jaar tot 53 in 2013. Het statuut wordt telkens toegekend voor één schooljaar en kan desgewenst verlengd worden. Het doel is het leven te vergemakkelijken van jongeren die studies en ondernemingsplannen combineren.

“We helpen studenten bijvoorbeeld om tijd te winnen bij de administratieve rompslomp”, aldus Steve Stevens van het programma Durf Ondernemen aan de Universiteit Gent. “We bieden ook coaching aan, en wijzen de student de weg naar de juiste structuren wanneer ze willen ondernemen.”

Technopreneurship

Het entrepreneurship-programma werd opgericht door professor in de informatica Koen De Bosschere. “We mikken zeker op wat wedijver tussen de studenten, in een soort van ‘bottom-up’-benadering van het ondernemerschap”, glimlacht De Bosschere. Volgens hem ligt het aantal student-ondernemers in lijn met de verwachtingen. “Dat zijn ongeveer 350 deelnemers op vijf jaar tijd.”

Acht jaar geleden kwam de professor al opdraven met het programma Technopreneurship, als onderdeel van het curriculum voor studenten 1e Master Computerwetenschappen. Binnen dit programma worden theorie en praktijk gecombineerd rond een commercieel project. Het programma diende als springplank voor heel wat jongeren die nadien het statuut van student-ondernemer aannamen.

“Ik hoop deze cursus bij het begin van het nieuwe academiejaar te kunnen uitbreiden naar een groot deel van de ingenieursfaculteiten”, aldus nog de professor. “Wanneer we de vooruitzichten voor de werkgelegenheid bekijken in een aantal traditionele sectoren (zoals financiën en administratie), kan je toch wel zeggen dat we de studenten een waardevolle dienst bewijzen door hen minder afhankelijk te maken van de arbeidsmarkt en hen in zekere zin in staat stellen om hun eigen job te creëren.”

Het statuut van student-ondernemer aan de Universiteit Gent is ontstaan binnen de faculteit ingenieurswetenschappen, en is inmiddels uitgebreid naar andere studentprofielen, maar ict-gerichte projecten vormen (nog net) de meerderheid. “We kozen 11 projecten voor de finale van onze student-ondernemers. 6 ervan behoren tot de ict-sfeer”, aldus Stevens.

Ghentrepreneur

In Gent is de unief niet de enige organisatie die het statuut van student-ondernemer claimt. De Arteveldehogeschool en HoGent kennen gelijkaardige initiatieven. En er werden al bruggen gebouwd tussen verschillende Gentse student-ondernemers via Ghentrepreneur, een reeks workshops en evenementen gericht op het delen van best practices. Het initiatief wordt ondersteund door de Stad en het Vlaamse Gewest (via het Agentschap Ondernemen) en ook iMinds is betrokken partij.

“De praktische infosessies die worden georganiseerd door Ghentrepreneur zijn een grote meerwaarde”, oppert student-ondernemer Jens Segers. “We winnen niet alleen tijd, het statuut geeft ons ook een zekere zichtbaarheid, en dan zeker tijdens de finale van de ‘Gentse student-ondernemers’-wedstrijd waar ik aan kon deelnemen.”

Met zijn diploma ingenieur informatica op zak volgt Jens nog een extra jaar met een economische oriëntatie. Sinds het begin van het academiejaar 2013 geniet hij van het statuut van student-ondernemer. In oktober vorig jaar richtte hij een eenmanszaak op om zijn project Auki op te starten: WiFi-hotspots voor de horeca en handelszaken, die via ‘mond-tot-mondreclame’ gepromoot worden via sociale media.

Momenteel doet hij een beroep op een netwerk van resellers, en hij kon al 55 handelszaken over de streep trekken (waaronder het bekende café Wasbar). Hij is van plan zich voltijds bezig te houden met zijn bedrijf wanneer het academiejaar is afgelopen. “Ik ben zelfs actief op zoek naar een medeoprichter.”

“Geen grote onderscheiding, maar …”De student-ondernemer statuut aan de Universiteit van Luik kent momenteel nog minder bijval, maar het werd er natuurlijk nog maar pas aangekondigd. Desalniettemin is er al een eerste golf enthousiastelingen opgedoken. Een van hen is Romain Simar, student in de 3e Bachelor Ingenieur Bedrijfsbeheer aan de HEC-ULg. Door zijn passie voor drukkerijen startte hij al in het 5e middelbaar een klein ’traditioneel’ bedrijf op voor kopiëren en printing on demand.

Zijn ambitie is nu de onderneming uit te breiden op het internet. “Ik wil niet wachten tot ik klaar ben met mijn studies. Het statuut van student-ondernemer biedt flexibiliteit, maar ook een aanzienlijke valorisatie. Omdat ik zoveel energie in mijn project steek, kan ik onmogelijk een grote onderscheiding behalen. Maar de mensen weten in ieder geval dat ik een goed excuus heb”, grapt de jongeman.

De ‘interne’ statuten van student-ondernemers kunnen allicht een eerste stap zijn naar een echt wettelijk statuut, met specifieke fiscale en sociale rechten, zoals het behoud van het recht op kinderbijslag. Heel wat student-ondernemers die we ontmoetten klagen bijvoorbeeld dat het toegestane plafond (voordat er sociale bijdragen betaald moeten worden) afklokt op 1.460 euro per jaar, terwijl een jobstudent tot 6.000 euro per jaar mag verdienen. Tijdens de recente verkiezingscampagne deden sommige politici, met Kris Peeters op kop, wel beloften in de richting van de invoering van een echt sociaal statuut voor de student-ondernemer.

In een poging volledig te zijn voegen we er nog toe dat de Hogeschool Hasselt (Hogeschool PXK) ook een eigen statuut van student-ondernemer heeft, en dat de Waalse hogeschool Hennalux (Namen-Luik-Luxemburg) soortgelijke projecten introduceert via de vzw Be Young Boss.

Endare, Teamleader …Een van de allereerste Gentse start-ups die ontstonden in de schoot van het statuut van student-ondernemer is Endare, gespecialiseerd in de ontwikkeling van b2b-applicaties voor tablets. Het jonge bedrijf lanceerde onder andere een vergadertool voor de iPad. Onlangs nog viel Endare op met de voorstelling van een eerste app voor Google Glass, in samenwerking met de krant De Standaard. Een andere start-up van student-ondernemers uit Gent is Teamleader, een ontwikkelaar van CRM-software, verkoop en planning waarin Fortino (het investeringsfonds voor durfkapitaal van Duco Sickinghe, voormalige ceo van Telenet) onlangs 1 miljoen euro investeerde.

Partner Content