Internet Attitude: start-up dossiers professioneler aanpakken

Binnen twee jaar zou het Waalse investeringsfonds Internet Attitude goed moeten zijn voor minstens 7 miljoen euro. Bovendien gaat het zich openstellen voor nieuwe partners, ook Nederlandstalige. In de eerste helft van 2012 vinden er voorlopig drie nieuwe participaties plaats.

Binnen twee jaar zou het Waalse investeringsfonds Internet Attitude goed moeten zijn voor minstens 7 miljoen euro. Bovendien gaat het zich openstellen voor nieuwe partners, ook Nederlandstalige. In de eerste helft van 2012 vinden er voorlopig drie nieuwe participaties plaats. Internet Attitude werd in december 2010 opgericht op initiatief van Olivier de Wasseige, en spitst zich toe op de financiering en begeleiding van bedrijven (al dan niet start-ups) die actief zijn op het vlak van het Web en nieuwe technologieën. Het fonds kende een snelle groei. Twee opeenvolgende ophaalrondes brachten het startkapitaal van 700.000 euro naar 3 miljoen.

Nieuwe investeerders schaarden zich bij de groep vennoten. Het investeringscomité dat bestaat uit experts, telt momenteel 13 leden, bij de opstart waren dat er 9. Belangrijkste kenmerk: even sterk uiteenlopende als elkaar aanvullende profielen – ondernemers die met succes hun eigen webbedrijf zijn begonnen, gespecialiseerde internetconsultants, technische of juridische experts, …

“Naast de expertise is een van onze sterke punten dat we kort op de bal spelen”, zegt de Wasseige. “Vanaf het moment dat een dossier wordt ingediend tot de uiteindelijke engagementsbeslissing zitten over het algemeen niet meer dan 12 weken.”

Het fonds wil vooruitgaan tot het 7 tot 10 miljoen euro “weegt” over twee jaar. “Dit jaar zal er ten minste één nieuwe fondsenwerving plaatsvinden”, vertrouwt Olivier de Wasseige ons toe. Waarschijnlijk zal het gaan om privébeleggers, maar het is niet uitgesloten dat ook publieke actoren toetreden.

Namur Invest is trouwens toegetreden tot het kapitaal, ter gelegenheid van de financiering die onlangs werd toegekend aan Auctelia. Bovendien hoopt Internet Attitude dat het zijn fonds vanaf dit jaar kan openstellen voor Nederlandstalige spelers. “We hebben interessante contacten gelegd met mensen die dienst zullen doen als tussenschakel voor roadshows in Vlaanderen.

De eerste stap bestaat uit het aantrekken van Vlaamse investeerders die op hun beurt de deur voor ons openen naar Nederlandstalige business angels, met het oog op participaties in bedrijven in het noorden van het land.”

Nieuwe investeringen op het oog

In 2011 werden er 49 (Brussels en/of Waalse) dossiers ontvangen. Tot nu toe heeft het fonds besloten om drie bedrijven te financieren: Dialog Solutions, The New Sentinel en Auctelia. Twee andere dossiers zouden in de eerste helft van 2012 een positief advies moeten krijgen.

Over het algemeen zijn de ontvangen dossiers van goede kwaliteit. Een positieve ontwikkeling die Olivier de Wasseige toeschrijft aan de begeleiding die de verschillende bestaande structuren op de markt bieden (incubators, intercommunales voor economische ontwikkeling, …). Structuren die eerder de kaart van de synergie spelen met private equity actoren.

De zwakke kant van sommige dossiers schuilt eerder in het financiële aspect. “Mensen zeggen vaak “ideas are kings”. Kan zijn, maar het is toch vooral cash dat king is. Jonge ondernemers zijn te veeleisend wat “pre-money”-waardering betreft. Omdat hun idee goed is, geloven ze dat de waardering wel zal volgen. Keep on dreaming, denk ik dan. We moeten de jonge projectleiders er op wijzen dat een waardering eerder plaatsvindt bij de tweede ophaalronde, of wanneer de investeerder uit het kapitaal stapt.”

“Degenen die geld aanvoeren, verwachten van de oprichters dat ze zelf een financiële inspanning leveren, hetzij via een participatie in het kapitaal -zelfs als ze daarvoor moeten gaan lenen- hetzij door de resultaten te optimaliseren door hun loon- of andere eisen te matigen.”

Een andere fout die sommige ondernemers maken, is dat ze de twee fasen van een financieringsonderzoek door elkaar halen. “Namelijk, de ’teasing’ en de gemotiveerde verdediging van hun project”, klinkt het nog. “De eerste fase komt neer op een korte PowerPoint met een pitch van 5 minuten. De tweede fase vereist bijvoorbeeld een stevig Excelbestand, met een ijzersterk business plan, én een analyse van de concurrentie…”

“Als investeerder kunnen we het ons niet veroorloven om onze schouders te zetten onder een dossier dat niet gevalideerd werd. We moeten het immers kunnen verdedigen voor een investeringscomité en een Raad van Bestuur die bestaat uit professionals en experts in hun vakgebied, die heel wat veeleisender zijn dan sommige business angels…”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content