Leningen van 15.000 euro geven starters duwtje in de rug

© /

Het Brusselse Netwerk Ondernemen drijft zijn hulp aan ondernemers op. Voortaan kunnen entrepreneurs rekenen op een financieel duwtje in de rug.

Het Netwerk Ondernemen versterkt zijn hulp aan veelbelovende start-ups. In de komende drie jaar wordt er een lening van 15.000 euro toegekend aan elke onderneming die begeleiding krijgt van het netwerk. Tegen 2017 zullen 45 start-ups gebruik kunnen maken van de steun.

De Brusselse afdeling van het Netwerk Ondernemen werd opgericht in 2010, en is een platform dat hulp en steun biedt aan founders en overnemers. Sinds zijn oprichting heeft het Brusselse Netwerk naar eigen zeggen al steun verleend aan 70 ondernemingen, en zo al meer dan 400 banen gecreëerd. Elk jaar selecteert het Netwerk uit de honderden projecten de meest geslaagde, die de meeste banen hebben gecreëerd of die over het beste potentieel beschikken.

De projecten die als laureaat uit de bus komen, krijgen aanzienlijke steun. Tot nu toe kwam deze ondersteuning tot uiting in de vorm van een professioneel netwerk van contacten of advies van vrijwillige bedrijfsleiders. Die steun wordt nu verdubbeld door een financiële duw in de rug via een lening op eer, een lening die de ondernemers ‘op hun erewoord’ beloven terug te betalen.

“Het idee is eenvoudig en dient een drieledig doel”, legt voorzitter Grégoire de Streel uit. “Ten eerste willen we nog een stapje verder zetten in de begeleiding van de start-ups waarin we geloven en waaraan we advies verlenen. Ten tweede moet deze maatregel de banden tussen de professionals die het netwerk omkaderen en onze laureaten sterker aanhalen, en ten derde hopen we dat onze lening een hefboomeffect teweegbrengt bij de banken of openbare instellingen.”

Het doel van de lening is om ondernemers in het zadel te helpen in de hoop een grotere bankfinanciering binnen te halen. “We weten dat 15.000 euro geen groot bedrag is”, gaat Grégoire de Streel voort. “Maar met dit budget kunnen de uitverkorenen wel hun job voor een jaar laten vallen en die tijd steken in hun project, of misschien zelfs wat kleine investeringen doen. Tegelijk hopen we andere financieringen aan te moedigen, zodat er duurzame ondernemingen worden opgericht die zorgen voor een stevig economisch vangnet. “

Wie de lening ontvangt verbindt zich ertoe om de som binnen drie jaar renteloos terug te betalen. Als ze dat niet doen, betaalt het Netwerk Ondernemen het gelag. ” Daarom is het belangrijk om start-ups te selecteren waarin we geloven en die op termijn hun schulden kunnen aflossen”, aldus nog Grégoire de Streel.

Voor het Netwerk Ondernemen vormen deze leningen een provisie van ongeveer 700.000 euro, die volledig terugbetaalbaar is. De fondsen komen voor twee derden van een privéstichting (die liever anoniem wil blijven), de rest is rechtstreeks afkomstig van de leden van het Netwerk.

Als dit proefproject succesvol blijkt, dan kan het op termijn uitmonden in een structurele oplossing voor financiële steun aan start-ups.

Augustin Lippens

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content