Tech City tot een langdurig succes maken

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

In de voorbije jaren groeide Inner East London uit tot een bruisend centrum van digitale economie. Hoe kan deze Tech City verder worden gestimuleerd tot een langdurig succes, blijft de vraag.

In de voorbije jaren groeide Inner East London uit tot een bruisend centrum van digitale economie. Hoe kan deze Tech City verder worden gestimuleerd tot een langdurig succes, blijft de vraag.

Waar snelle zeilschepen als de Cutty Sark, inspirator van het populair whisky-merk, ooit hun lading thee losten, bruist nu “een sfeer die je zelfs in Silicon Valley niet vindt!” Met de Olympische Spelen voor de deur, zet de Tech City buurt zijn verwezenlijkingen en verwachtingen nog wat extra in de verf, ondanks enkele gefronste wenkbrauwen bij derden.

Gaan voor groei

Voor Eric Van Der Kleij, ontslagnemend ceo van de Tech City Investment Organisation (TCIO) en zelfverklaard ‘entrepreneur in residence’ primeert dat deze hele buurt gericht is op groei en die ook produceert. “Wanneer de nieuwe regering [van conservatieven] aantrad, zochten we een sector die kon worden gestimuleerd en met een lage kapitaalinbreng een groei met dubbele cijfers kon opleveren.” Voor de komende zes jaar wordt dan ook gerekend op een groei van haast 11 procent.

Het Tech City initiatief zelf dateert van eind 2010, wanneer bleek dat de buurt rond Shoreditch – alias ‘Silicon Roundabout’, omwille van een belangrijk rond punt in die buurt – al jarenlang een aantrekkingspool vormde voor technologisch/digitaal creatieve bedrijfjes. Gelokt door goedkoop onroerend goed en de nabijheid van dienstenafnemers in de naburige financiële wijk, gingen hier honderden dergelijke bedrijfjes van start. En dat aantal ligt zelfs hoger dan gedacht, stelt Van Der Kleij, want “vorig jaar dachten we dat het er tot 770 waren, maar we waren er niet zeker van. Volgens een rapport van de Demos groep blijken het er echter ca. 3.000 te zijn.”

Anderzijds is groei relatief en bestaat allicht de kans dat Tech City het beschikbare risicokapitaal opsoupeert en dan als een soufflé in elkaar stuikt – memento de ‘.com’ zeepbel. Van Der Kleij countert dit met “het was niet de overheid die Tech City creëerde. Het gebied was al een succes. De basis wordt gevormd door de honderden bedrijven die hier hun bestaan hebben en diensten leveren aan de bedrijfswereld. Dat is een sterker platform dan een puur risicokapitaal gesteund gebeuren, want met een basis van omzet uit gewone bedrijven.” Bedrijven die tevens hun spectrum aan activiteiten verder uitbreiden.

En voorts biedt de overheid wel hulp, zonder er zelf al te veel rechtstreeks aan toe te steken. Zo wordt slechts 10 percent belasting geheven op de eerste 10 miljoen Pond die investeerders beuren uit de verkoop van bedrijven. En sinds kort is er een bijzonder belastingsvoordeel voor wie in het kader van het ‘Seed Enterprise Investment Scheme’ (SEIS) investeert in bijzonder vroege stadia van bedrijven.

Intern investeren

Groei kan ook tot wat teveel succes leiden, en vandaag wordt al geklaagd over stijgende prijzen en gebrek aan kantoorruimte in de oorspronkelijke Tech City buurt. Voor TCIO is het dan ook kwestie om de groei naar andere wijken van London te stimuleren, waarbij een beroep wordt gedaan op TechCityMaps als tool om de organische evolutie van het gebied op te volgen. TechCityMaps toont onder meer aan de hand van real time Twitterverkeer welke bedrijven met welke andere bedrijven waarover contact hebben, inclusief hun loacties. Daaruit blijkt dat Tech City langzaam uitdijt, met aan de randen heel wat activiteit van projectontwikkelaars die gebouwen klaarstomen.

Wat TCIO betreft wil de organisatie zich niet op vaste ‘grenzen’ vastpinnen, maar wordt wel een doorgroei in de richting van het Olympisch gebied in de buurt van Stratford aangemoedigd. Daarvoor wordt gerekend op de investeringen die in die buurt werden uitgevoerd, zoals breedbandtoegang en transportinfrastructuur.

Toch wordt bij dat alles ook wel vraagtekens geplaatst, onder meer in het reeds vermelde rapport van de Demos think tank, ‘A tale of Tech City: The future of Inner east London’s digital economy‘ .

Naast bezorgdheid over de stijgende kosten voor bedrijfsruimte, kloegen respondenten in de studie ook over moeilijkheden om geschikte werknemers te vinden. Van Der Kleij mag dan wel stellen dat digitaal talent door Tech City wordt aangetrokken, zoals acteurs naar Hollywood willen gaan, en de bruisende extra’s in de buurt, zoals pubs en dies meer helpen, maar evengoed wordt er in de studie geklaagd over onaangepaste curricula in opleidingsinstituten (blijkbaar een universele klacht). Voorts helpt de overheid wel door meer ‘entrepreneur visa’ aan te beiden voor wie naar Groot Brittannië wil komen (wat overigens niet nodig is voor geïnteresseerden uit landen als België).

Het rapport wijst er ook op dat de nieuwe bedrijven niet meteen tot ‘mature’ bedrijven doorgroeien, wat er op wijst dat “de bestaande entrepreneurs allicht beter zijn in het hebben van ideën dan het omvormen van start-ups in bedrijven.”

Het rapport adviseert de TCIO om niet zozeer externe (buitenlandse) investeringen aan te trekken, dan wel in de cluster te investeren in complementaire diensten. Wat de locatie betreft ziet Demos niet zozeer succes in een uitbreiding naar Straford, maar veeleer in een opwaardering van de bedrijfsruimte in de huidige buurt. En voorts nog meer investeren in connectiviteit, en de menselijke netwerken, met aandacht voor mentoring.

Van der Kleij meent dat de TCIO al aan heel wat van de aanbevelingen werkt. Uiteindelijk, klinkt hij, is het de bedoeling te komen tot een “‘selfsustaining ecosystem van complementaire bedrijfjes, infrastructuur, met toegang tot kapitaal en klanten.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content