Belgacom dan toch verder geprivatiseerd?

De overheid zou dan toch zijn meerderheidsparticipatie in Belgacom kunnen opgeven. Dat staat te lezen in de beleidsnota van minister Inge Vervotte (CD&V), verantwoordelijk voor de overheidsbedrijven, zo weet de Tijd.

De overheid zou dan toch zijn meerderheidsparticipatie in Belgacom kunnen opgeven. Dat staat te lezen in de beleidsnota van minister Inge Vervotte (CD&V), verantwoordelijk voor de overheidsbedrijven, zo weet de Tijd.

“In een context van toenemende internationale consolidatie moet ook Belgacom, met respect voor de sociale dialoog, de mogelijkheid krijgen om zich verder te profileren op de internationale telecommarkt”, zo staat te lezen in de beleidsnota. “In het kader van een dergelijke ontwikkeling kan de regering zich beraden over het niveau van de overheidsparticipatie en zal zij ervoor zorgen dat het wettelijke kader op de noden van het bedrijf wordt afgestemd.” Daarmee komt Inge Vervotte terug op haar standpunt dat ze begin dit jaar innam tijdens de interimregering. Toen liet ze weten dat een verdere afbouw van het overheidsbelang in Belgacom haar voorkeur niet wegdroeg

Vorige week nog [gaf ook topmanager Marcia De Wachter van de Nationale Bank tijdens het Beltug-event aan] dat “de overheid zich moet bezinnen over zijn aandeelhouderschap in bepaalde delen van van de ict-sector”. Alle waarnemers waren het er over eens dat ze daarmee naar Belgacom verwees. De overheidsparticipatie in Belgacom wordt volgens De Tijd geschat op 5,3 miljard euro.

Partner Content