België al te beschermend voor e-consument

BeCommerce is het eens met staatssecretaris Hervé Jamar over de strijd tegen fiscale fraude met internet-activiteiten. Maar tevens moeten de e-handelaars worden beschermd tegen fraude door de consumenten.

BeCommerce meent dat positieve en stimulerende maatregelen voor hun sector de Belgische overheid meer belastingsinkomsten zal opleveren dan de jacht op fiscale fraude op zich. De Belgische vereniging van postorderbedrijven (overwegend via het internet) reageert daarmee op het recente actieplan van staatssecretaris Hervé Jamar inzake de strijd tegen fiscale fraude.BeCommerce pleit dan ook voor de aanpassing van de wet op de postorderhandelspraktijken. Deze voorziet vandaag nog voor de klant een betaalperiode van zeven werkdagen na ontvangst van de goederen. België is daarmee het enige land dat zo’n uitstel van betaling mogelijk maakt. Opgelet, het betreft hier niet een ander recht in de postorderverkoop, dat voorziet in een terugzendrecht van de goederen en een terugbetaling van de aanschafprijs. Volgens BeCommerce is zo’n uitstel van betaling gedurende zeven dagen na levering van de goederen niet nodig, gezien het belang voor de handelaar om een goede relatie met zijn klant te onderhouden. “De snelle terugbetaling van het juiste bedrag na de annulatie van een bestelling of na het terugsturen van goederen, is van kapitaal belang voor een postorderhandelaar. Dat niet doen, jaagt de klant weg,” stelt de vereniging. Tevens wordt opgemerkt dat in de praktijk sowieso een betaling met kredietkaart pas enkele dagen wordt gedebiteerd.De vereniging benadrukt dat die voorziening van uitgestelde betaling de Belgische e-handelaars wel benadeelt ten opzichte van hun buitenlandse concurrenten. “Omdat deze regel enkel in België bestaat, zijn buitenlandse bedrijven niet geneigd op onze markt te komen of Belgische links te openen.”Kortom, BeCommerce is het bij monde van Patrick Marck, communication manager van de BVDM (Belgische Vereniging voor Direct Marketing), eens om de strijd met de (fiscale) fraude over het internet aan te gaan, maar dan wel op voorwaarde dat de fraude door consumenten – het gevolg van die zevendaagse betaalperiode – wordt aangepakt. “De e-handelaar loopt immers een risico dat hij goederen opstuurt zonder de garantie inzake betaling.” Dat risico wordt overigens nog verzwaard door de bijkomende nood om een uitgestelde ‘cash flow’ te beheren.

Partner Content