België gevoelig voor cybercrime fraude

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

De PwC studie over ‘economische misdrijven’ ziet meer dan 50 procent van de belgische bedrijven als fraudeslachtoffer, met cybercriminaliteit hoger dan in de rest van de wereld.

Volgens de ‘2014 Global Economic Crime Survey’ van PwC meldden 50 procent van de Belgische respondenten gevallen van fraude, waarmee ons land in West Europa enkel Frankrijk (55%) en Spanje (51%) moet laten voorgaan. Bovendien staat cybercriminaliteit in ons land op d etweede plaats van meest voorkomende economische misdrijven, terwijl dit wereldwijd pas op de vierde plaats staat. Volgens de respondenten blijkt de schade door economische misdrijven in België vaker onder de 100.000 dollar te scoren.

Wat de toekomst betreft vrezen de niet zozeer onder meer fraude in het algemeen te lijden, maar voorzien ze wel cybercriminaliteit als de misdaad die ze in 2014 het meest waarschijnlijk zullen ervaren – 51 procent van de Belgische respondenten (tegen 38% in de editie 2011). Ook wordt gevreesd voor meer inbreuken op ‘intellectuele eigendom’ (25% in 2014 tegen 13% in 2011). IP inbreuken zijn vaak het gevolg van cyberinbraken (of cyberdiefstal door werknemers). Uit de cijfers blijkt tevens dat cybermisdaad in toenemende mate niet alleen een kwestie van externe aanvallen, maar ook interne misdrijven wordt: 32 procent van de Belgische bedrijven meldden zowel interne als externe aanvallen (+ 7% ten opzichte van 2011). Voorts blijken heel wat cybermisdrijven niet te worden gemeld omdat de bedrijven er geen weet van hebben, of die niet durven/wensen aan te geven.

Economische misdrijven bedreigen de goede werking van een bedrijf, stelt de studie, en in het bijzonder de grotere toegankelijkheid van bedrijfssystemen en connectiviteit vormen een gevaar. “Omdat cybermisdaad goeddeels ongezien verloopt, kunnen organisaties vaak niet beseffen dat ze worden geviseerd tot lang nadat de schade werd berokkend,” onderstreept de studie. De studie wijst dan ook op het ‘menselijk aspect’ van het probleem, waarbij het management er voldoende aandacht moet aan besteden. Toch lijkt cybersecurity wat weg te zakken qua aandacht, wereldwijd. “Cybermisdaad is evenwel niet alleen een technologisch probleem, maar een menselijk probleem – een strategie en proces probleem.”

Partner Content