België scoort beter dan buurlanden op e-commerce, maar dat is vooral te danken aan b2b

Een derde van de bedrijfsomzet van Belgische ondernemingen vloeit voort uit e-commerce en met dat percentage steken ze ver boven het Europese gemiddelde en dat van onze buurlanden uit.

Dat deelt de federale overheidsdienst Economie vrijdag mee, op basis van de negende editie van de Barometer van de Informatiemaatschappij. Maar die omzet komt niet zozeer van de online verkoop aan particulieren, want verhoudingsgewijs doet ons land het op dat vlak slechter dan elders in Europa.

Het aandeel van e-commerce in de omzet van de in België gevestigde ondernemingen bedroeg in 2019 32,6 procent, ongeveer evenveel als in 2018 (32,5 procent). Volgens de FOD Economie positioneert België zich hiermee op Europees niveau als “een goede leerling”.

Het gemiddelde van de landen van de Europese Unie in die periode bedroeg namelijk 18,5 procent. In Frankrijk, Duitsland en Nederland was dat respectievelijk 22,0 procent, 15,1 procent en 14,9 procent.

Toch dient er een belangrijke kanttekening geplaatst worden: 54 procent van de totale omzet van de Belgische bedrijven uit e-commerce komt voort uit zogenaamde EDI-transacties. Dat is de elektronische uitwisseling van bepaalde bedrijfsdocumenten, zoals orders of rekeningen. De overige 46 procent komt uit de verkoop via een traditionele website.

Tachtig procent van de omzet die Belgische bedrijven op die manier creëren, komt van de verkoop aan andere ondernemingen of aan overheden. De verkoop aan consumenten is slechts goed voor een vijfde. Op Europees niveau ligt de verkoop van bedrijven aan consumenten met 40 procent dubbel zo hoog. Het is al langer bekend dat de Belgische webshops een achterstand hebben ten opzichte van het buitenland. (Belga)

Partner Content