België wereldtop voor internetsnelheid

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

België staat in de top 10 qua toegangssnelheid tot het internet.

Een Akamai-studie plaatst België in de top 10 qua toegangssnelheid tot het internet, terwijl wereldwijd op dit punt stevige vooruitgang wordt geboekt.

Op basis van het verkeer over zijn Intelligent Platform publiceert Akamai, gespecialiseerd in het snel toegankelijk maken van internet-content, elk kwartaal een ‘State of the internet’ rapport. Voor de editie over het eerste kwartaal van 2012 stelde Akamai zijn definitie inzake ‘hoge snelheidstoegang’ tot het internet bij, zodat wereldwijde vergelijkingen mogelijk waren.

Op basis daarvan staat België vandaag in de wereldwijde top 10 op rang 9, met een gemiddelde internettoegangssnelheid van 7,1 Mbps, een toename met 13 procent ten opzichte van het vorige kwartaal en met 16 procent op jaarbasis. De eerste plaats wordt als steeds ingenomen door Zuid-Korea, gevolgd door Japan en Hong Kong. Nadien komt Europa aan de beurt met achtereenvolgens Nederland (gemiddeld 8,8Mbps), Letland, Zwitserland, Ierland en Tsjechië. Finland rondt de top10 af. Wat de gemiddelde piek-toegangssnelheid staat België op de zevende plaats, met 29,2Mbps (+18% op jaarbasis).

Met de penetratie van breedband (4Mbps of meer) scoort België zelfs de top 5, in casu rang 4, met 73 procent (+5,6%) op jaarbasis. Het moet hier enkel Zuid-Korea, Nederland en Zwitserland laten voorgaan. Wat ‘snelle breedband’ (10Mbps of meer) betreft, is dan weer de zevende plaats met 18 procent (+63% op jaarbasis), tegen 49,3Mbps voor koploper Hong Kong.

Wereldwijd sneller internet De prestatie van België inzake toegangssnelheid is verre van onaardig, want de achtervolgers komen wel opdringen. Akamai ziet niet alleen in de top 10-landen een stijging van de gemiddelde toegangssnelheid tot het internet. Niet minder dan 125 landen drukten het gaspedaal in, goed voor een gemiddelde verhoging met 25 procent (tegen 10 landen waar de toegangssnelheid terugviel). Niet onbegrijpelijk was het Libië die met 213 procent de hoogste snelheidswinst boekte (tot 3,8Mbps), terwijl Tanzania de gemiddelde toegangssnelheid zag dalen met 21 procent (tot 5,1Mbps). Wereldwijd is de gemiddelde toegangssnelheid ca. 2,6Mbps.

In de mobiele wereld zijn de snelheden nog heel wat lager, met de hoogste gemiddelde toegangssnelheid geklokt door een Duitse provider (iets minder dan 6Mbps). De hoogste gemiddelde pieksnelheid stond op het actief van een Hong Kong-provider, met 32,2Mbps. Akamai publiceerde geen namen van de betrokken providers.

In België schommelde de gemiddelde toegangssnelheid over mobiele netwerken tot het internet tussen 3,7Mbps en 0,9Mbps, met gemiddelde pieksnelheden tussen 14,5Mbps en 4,4Mbps. Vergeleken met de hoogste snelheden in andere landen, moet de snelste gemiddelde Belgische provider maar vijf collega’s in Akamai’s Europese lijstje laten voorgaan. Wat de hoogste gemiddelde pieksnelheid betreft, is dat wel veertien collega’s.

Interessant is voorts nog de evolutie van spraak- en dataverkeer over mobiele systemen. In het vierde kwartaal 2009 waren die nog ongeveer gelijk in omvang (140PB voor elk van die stromen zoals wereldwijd gemeten door Ericsson),maar sindsdien steeg het dataverkeer steil (tot haast 700PB per maand in het eerste kwartaal), terwijl het spraakverkeer nog amper groeide (nog geen 200PB).

Partner Content