België wil tegen 2025 ‘een van de minst kwetsbare’ landen voor cyberaanvallen worden

Premier Alexander De Croo. © belga

België wil tegen 2025 een van de minst kwetsbare landen van Europa worden op het vlak van cybersecurity. Die ambitie blijkt uit een strategisch plan dat door de Nationale Veiligheidsraad werd goedgekeurd.

Er wordt onder meer gemikt op internationale samenwerking en een betere bescherming van organisaties die als vitaal worden beschouwd.

Het belang van cyberveiligheid was begin deze maand nog duidelijk geworden, toen een grootschalige cyberaanval plaatsvond op het netwerk van internetprovider Belnet. Daardoor werden ruim 200 overheidsdiensten, onderzoekscentra, universiteiten en hogescholen platgelegd.

Binnen de Nationale Veiligheidsraad werd daarom vandaag een ‘cybersecuritystrategie 2.0’ goedgekeurd, die België in de toekomst beter moet beschermen tegen dergelijke aanvallen. In dat strategisch plan voor de periode 2021-2025 worden zes specifieke doelstellingen naar voren geschoven. Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) zal instaan voor de uitvoering van die strategie.

Infrastructuur

Er wordt onder meer ingezet op een snellere identificatie van gevaar, door het permanent in kaart brengen van internationale cyberdreiging. Dit moet de Belgische diensten ook in staat stellen om criminele cyberinfrastructuur te ontwrichten. België wil ook de ‘organisaties van vitaal belang’ – zoals onder meer de overheid, volksgezondheid, en de energie- en telecomsector – beter beschermen tegen cyberdreigingen. Dat moet onder meer gebeuren via het beter uitwisselen van informatie en het uitsturen van waarschuwingen.

Ook het regelmatig houden van oefeningen moet de weerbaarheid tegen aanvallen verhogen. Voorts wordt onder meer benadrukt dat elke eigenaar van een computersysteem of -netwerk voldoende gewapend moet zijn tegen cyberdreigingen. Daarvoor wordt gemikt op het bewustmaken en informeren van burgers.

Nationaal plan

Ons land wil ook de digitale omgeving verstevigen, onder meer via investeringen in een veilige netwerkstructuur en het versterken van de cybervaardigheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ook het verbeteren van de samenwerking tussen overheid, het bedrijfsleven en universtiteiten moet de veiligheid verhogen.

Tot slot wordt in het plan beklemtoond dat cyberdreiging niet enkel op nationaal niveau kan worden aangepakt en dat internationale samenwerking een belangrijke peiler vormt van het cyberveiligheidsbeleid. ‘We zullen blijven investeren in de bescherming van onze burgers en onze systemen tegen cybercriminelen’, zegt eerste minister Alexander De Croo in een mededeling. ‘Tegelijk zullen we alles in het werk stellen om een ecosysteem te ontwikkelen dat de innovatie op het gebied van cyberbeveiliging in België bevordert.’

Partner Content