‘De digitale kloof wordt steeds groter en maakt één Belg op twee kwetsbaar’

© Getty Images

Bijna een op de twee Belgen leeft in een situatie van digitale kwetsbaarheid. Dat stellen het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, in een advies dat wordt aangehaald door de krant Le Soir.

De covidcrisis heeft de digitalisering van de samenleving enorm versneld, waardoor veel mensen verloren zijn gelopen, klinkt het bij de twee organisaties. Ze komen met concrete voorstellen om mensen in een situatie van digitale kwetsbaarheid te helpen. ‘Aan de ene kant moeten we een volledige digitalisering weigeren. Er zijn immers veel mensen, zoals gehandicapten, ouderen en analfabeten, die behoefte blijven hebben aan een loket met menselijk contact.’

Grondwet

Daarnaast pleiten de organisaties voor een gemakkelijkere toegang tot nieuwe technologie. Het Steunpunt tot bestrijding van armoede vindt zelfs dat internettoegang door de grondwet moeten worden gegarandeerd. ‘Net als bijvoorbeeld water is toegang tot een internetverbinding een essentieel goed’, stelt Steunpunt-medewerkster Mélanie Joseph.

Tot slot moet er meer rekening worden gehouden met de realiteit van kwetsbare groepen. ‘Een oplossing die past bij de meest kwetsbare groepen, past altijd bij de samenleving als geheel’, legt Unia-directeur Patrick Charlier uit. ‘Maar momenteel bouwen we eerst een site of online formulier, en daarna wordt pas bedacht hoe we die zo kunnen inrichten dat ze toegankelijk worden voor kwetsbare mensen.’

Partner Content