Belgisch compromis moet Frank Robben deels bij privacywaakhond houden (update)

Frank Robben. © Belga

Er ligt een voorlopig wetsontwerp op tafel dat het belangenconflict bij de Gegevensbeschermingsautoriteit moet oplossen, dat schrijft Politico. Daarbij zouden Frank Robben en Bart Preneel een andere rol krijgen binnen de GBA.

Op Europees niveau loopt al een tijdje een inbreukprocedure tegen de Gegevensbeschermingsautoriteit, specifiek om de positie van topambtenaar Frank Robben. Het bezwaar is dat Robben een extern lid is van de GBA, maar tegelijk hoofd van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en publieke IT-dienstverlener Smals is. Dat schept een basis voor mogelijke belangenvermenging.

Hoewel de polemiek vooral over Robben gaat, wordt ook professor cryptografie Bart Preneel genoemd, omdat hij ook lid is van een comité dat het delen van data uit een publieke sector goedkeurt.

Die situatie wordt nu mogelijk ontmijnd. Politico kon een voorlopige wetsvoorstel inkijken dat neigt naar een klassiek Belgisch compromis: Robben en Preneel zouden daarbij geen lid meer zijn van het expertenpanel dat bij het Kenniscentrum van de GBA zit, maar komen dan wel terecht in een nieuwe externe pool van experten.

Die constructie laat toe dat externen hun kennis kunnen blijven delen als externen, maar op papier zijn ze geen lid meer van de GBA. Politico merkt op dat ook het hoofd van de GBA, David Stevens, een soortgelijk voorstel suggereerde.

Van vijf naar vier afdelingen

Politico schrijft verder dat in dat voorstel de Gegevenbeschermingsautoriteit van vijf naar vier interne afdelingen gaat, waarbij het Kenniscentrum wordt vervangen door een groep externe experten. Dat Kenniscentrum werd tot voor kort geleid door Alexandra Jaspar, die de GBA verliet uit onvrede. Tegelijk zou het ook stellen dat de termijn van David Stevens wordt beperkt tot één termijn.

Update 17 uur

In een reactie op het belangenconflict zegt professor Bart Preneel dat hij betreurt dat zijn reputatie in de pers en door de Ligue des droits humains is beschadigd op basis van incorrecte feiten.

Preneel stelt dat hij nooit zelf formeel op de hoogte is gebracht over de bezwaren, maar dat hij intussen ontslag nam uit het Informatieveiligheidscomité (Information Security Committee), het orgaan waardoor er een belangenconflict zou zijn met zijn rol in de GBA, en dat dit op 11 januari werd aanvaard. Hij merkt daarbij op dat in de Franse tegenhanger (CNIL) wel vier Franse parlementsleden zitten. ‘Dat blijkt geen probleem te zijn voor de onafhankelijkheid voor de Europese Commissie,’ klinkt het.

Verder benadrukt Preneel dat hij in september 2018, zes maanden nadat hij werd aangesteld bij het Kenniscentrum van de GBA, nadat hij eerder al verbonden was aan de Privacycommissie, ad interim werd aangeduid door de Kamer van Volksvertegenwoordigers om in het informatieveiligheidscomité te zetelen, waar hij advies geeft over de uitwisseling van informatie tussen overheidsinstellingen. Preneel benadrukt dat hij zich daar niet zelf kandidaat voor had gesteld en dat hij nooit heeft deelgenomen aan beslissingen in het Kenniscentrum die een conflict konden vormen.

De volledige reactie van Bart Preneel is hier te lezen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content