Belgisch gerecht laat 83 websites blokkeren

© Belga

Volgens Justitieminister Annemie Turtelboom laat het gerecht momenteel 83 websites blokkeren. Het gaat om sites die gokmogelijkheden aanbieden, inbreuk plegen op privacy en copyright of verboden producten verkopen.

Momenteel laat het gerecht 83 websites blokkeren.

In 67 gevallen gaat het initiatief uit van de Kansspelencommissie omdat deze sites zonder vergunning gokmogelijkheden aanbieden.

De andere sites begingen inbreuken op privacy en copyright of verkochten illegale medicijnen en andere verboden producten. Dat blijkt uit het antwoord van Justitieminister Annemie Turtelboom op een schriftelijke vraag van Bert Anciaux (sp.a).

Volgens het wetboek van strafvordering moet voor elke blokkering een apart dossier worden geopend. Het is de bevoegde magistraat die hierover beslist. Beroep is mogelijk via het strafrechtelijk kortgeding.

Terwijl de kansspelencommissie de lijst van geblokkeerde websites op haar eigen site publiceert, acht de minister het niet opportuun de andere domeinen bekend te maken. (Belga/MI)

Partner Content