Belgisch R&D-centrum voor opslag

EMC, Alcatel, het Vlaamse onderzoekscentrum IBBT en Ubizen gaan in België een consortium creëren om het onderzoek inzake opslag, beveiliging en uitwisseling van persoonlijke informatie te stimuleren.

Dat consortium, dat vorige week werd aangekondigd in het kader van het bezoek van premier Verhofstadt aan de Verenigde Staten, zou met zijn activiteiten moeten starten vanaf 1 februari. Het zou in een eerste fase een aantal onderzoekers moeten samenbrengen die full time aan diverse projecten zullen werken. Het consortium zal kunnen genieten van fiscale prikkels, zowel inzake belastingvermindering voor de onderzoekers en ingenieurs, als inzake aftrek van intresten. Het zal ingebet worden in het bredere kader van de inspanningen die ons land levert rond e-government.Het vertrekpunt van het onderzoek is het volgende: vandaag beschikt elke burger over elektronische archiveringen, waaronder medische, fiscale of private gegevens. Kortom: informatie die vaak van vitaal belang is. Bovendien slaat iedereen momenteel zijn gegevens op zijn eigen systemen op. Op termijn moet het de bedoeling zijn dat die elektronische bestanden bewaard en beveiligd worden door beroep te doen op een dienstverlener. Die zou de controle kunnen krijgen over de uitwisseling, het beheer, enzovoort. Een beetje zoals een bank die bankrekeningen beheert ter vervanging van de sok onder de matras.Het consortium wil de haalbaarheid van zo’n oplossing onderzoeken op basis van de nieuwste it-technologieën. Dat door niet alleen de technische aspecten onder de loep te nemen, maar ook de sociale en juridische. Geen van de deelnemers wilde cijfers bekendmaken, noch over het aantal onderzoekers, noch over het bedrag van de investering. Ons werd wel meer informatie beloofd vanaf 1 februari.

Partner Content