Belgische bedrijven gaan ethische richtlijnen AI uittesten

Bedrijven zoals Barco, IBM en Microsoft in België gaan de volgende maanden de ethische richtlijnen die de Europese Commissie wil opleggen rond artificiële intelligentie (AI) uittesten op hun praktische haalbaarheid. Technologiefederatie Agoria heeft de richtlijnen mee vorm gegeven en wil bedrijven helpen bij de toepassing ervan.

Verwacht wordt dat AI de wereld grondig zal veranderen, maar de technologie doet ook ethische vragen rijzen. Om daar een antwoord op te bieden, publiceerde Europa deze week zeven ethische richtlijnen voor betrouwbare AI. Daarin staat onder meer dat AI-systemen met fouten en inconsistenties moeten kunnen omgaan, dat ze moeten traceerbaar zijn en ter verantwoording kunnen worden geroepen.

Sectorfederatie Agoria gaat bedrijven nu begeleiden bij het uittesten van die richtlijnen. Want betrouwbare AI is belangrijk, zo zegtFerdinand Casier van Agoria: “Nu hoort men over artificiële intelligentie vaak horrorscenario’s of science fiction-scenario’s, terwijl de pragmatische aanpak primeert. Klanten moeten vertrouwen hebben in de technologie vooraleer ze die gebruiken. Door in te zetten op betrouwbaarheid, kunnen onze bedrijven zich positioneren ten opzichte van hun Amerikaanse of Chinese tegenhangers.”

Agoria merkt wel op dat altijd zal moeten overwogen worden in welke context AI gebruikt zal worden. “Verschillende contexten hebben verschillende vereisten. De betrouwbaarheid van een medische app is immers veel kritischer dan van een AI-systeem dat voorstelt welke muziek je leuk zou kunnen vinden”, klinkt het. “Verder is ethiek niet de enige component, ook de wettelijke conformiteit en robuustheid spelen een zeer belangrijke rol in het komen tot betrouwbare AI-systemen.”

De testfase zou deze zomer starten en tegen 2020 zou de feedback volledig moeten opgenomen worden in de Europese richtlijnen.

Partner Content