Belgische BEgrid sluit aan bij wereldwijde grid

De Belgische grid voor wetenschappelijk onderzoek “BEgrid” sluit aan bij de wereldwijde EGEE. Dat bezorgt Belgische wetenschappers een computerrekenkracht en -opslagcapaciteit die groter is dan ooit tevoren.

Een grid is een enorm computernetwerk, via het internet, dat als doel heeft alle aangesloten apparaten als één grote computer te doen functioneren. Op die manier creëer je een opslagcapaciteit en een rekenkracht die zijn weerga niet kent. De grootste computer ter wereld komt nog niet aan de enkels van een middelgrote grid. Bovendien is het principe niet peperduur, zoals supercomputers wel zijn.De Belgische grid, BEgrid, bestaat sinds 2003 ten dienste van het wetenschappelijke onderzoek in beide landsdelen. Dat netwerk wordt beheerd door BELNET, dat daarvoor ook zijn supersnelle multi-gigabitnetwerk ter beschikking stelt. Acht grote instellingen, waaronder de grootste universiteiten van ons land, dragen met hun eigen computers bij tot BEgrid. Het Belgische grid omvat 300 CPU’s en zo’n 4 terabytes aan opslagcapaciteit (te vergelijken met ongeveer honderd kilometer boekenplanken).Dat netwerk krijgt nu dus aansluiting op het EGEE-project (Enabling Grid for E-Science). Dat is een internationale grid met onder meer steun van de Europese Commissie en met een 90-tal partners. EGEE is operationeel in 27 landen en is aangesloten op grids in de VS, Japen, China en Korea. Om bij de EGEE te kunnen aansluiten, zijn een aantal tests nodig. Voor BEgrid werden die door een Nederlands Regional Operation Centre afgenomen, met succes.De aansluiting van BEgrid zorgt onmiddellijk voor voordelen voor de internationale wetenschap. Zo kan de capaciteit van BEgrid bijdragen in het onderzoek rond de deeltjesversneller van het CERN-instituut in Genève. De resultaten die daaruit voortvloeien, zouden wel eens een revolutie kunnen ontketenen in de hedendaagse natuurkunde. De “Da Vinci Code” in het echt, zeg maar.

Partner Content