‘Belgische corona-app vindt moeilijk zijn weg naar risicopatiënten en lager opgeleiden’

Coronalert
Michel van der Ven
Michel van der Ven Technologiejournalist bij Data News.

De Belgische app Coronalert werd inmiddels al twee miljoen keer gedownload. Toch worden niet alle lagen van de bevolking even goed bereikt, blijkt uit onderzoek van Appwise en Wiseman. Vooral risicopatiënten en lager opgeleiden maken relatief weinig gebruik van de app.

Omdat Coronalert geen persoonsgegevens opvraagt en alle data anonimiseert, blijft het profiel van de corona-app gebruikers een blinde vlek. De onderzoekers hielden daarom een steekproef bij 435 respondenten om een duidelijker beeld te krijgen van wie de Coronalert-gebruikers zijn.

Meer kans op verspreiding

De meest opvallende conclusie is dat zowat de helft (48,7 procent) van de mensen binnen de risicogroep (70-plussers of zij die lijden aan luchtweg-, hart- of nierproblemen, suikerziekte of verminderde weerstand) de app niet gebruikt. Nochtans hebben deze gebruikers een hogere kans om het coronavirus op te lopen en daardoor ook te verspreiden.

Daarnaast lijkt ook het opleidingsniveau een significante rol te spelen. Van de universitair geschoolden heeft 75,6 procent de app in gebruik, dat is 7 procent boven het gemiddelde. Bij bevraagden met een hogeschooldiploma is dat nog 67,8 procent. Het aandeel gebruikers met een secundair diploma ligt met 51.7 procent een pak lager – 17 procent onder het gemiddelde. Dit lijkt erop te wijzen dat de app moeilijker haar weg vindt naar lager geschoolden.

Niet onbelangrijk: 8,8 procent van de ondervraagden wil de app wel installeren, maar kan dat simpelweg niet, omdat de smartphone of het besturingssysteem te oud en daardoor niet meer geschikt is. Zo hebben gebruikers minstens een toestel met Android 6.0 nodig (geïntroduceerd in 2015) of een iPhone 6S van Apple (ook uit 2015) met iOS 13.5 of recenter. ‘We weten dat sommige gebruikers een erg oude smartphone of helemaal geen smartphone hebben. We hopen dat Coronalert ook hen ten goede komt, doordat we samen de verspreiding van het virus afremmen’, klinkt het bij de makers.

Blootstellingscontrole meestal actief

Mensen die de app niet in gebruik hebben, geven als hoofdreden aan dat ze het nut er niet van inzien (32 procent). Bijna een kwart (22,4 procent) geeft aan Coronalert nog te willen installeren, nog eens 22,4 procent wil niet gevolgd worden via zijn of haar smartphone.

Uit het onderzoek blijkt verder dat vrijwel iedere Coronalert-gebruiker de zogeheten blootstellingscontrole heeft geactiveerd (95,3 procent), wat de effectiviteit van de app ten goede komt.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content