“Belgische ict-sector heeft nood aan een eenvormig beleidsplan”

Bij monde van Christian Vanhuffel wijst de federatie van de technologische sector Agoria op de goede prestaties van de ict-sector in 2006. “Om dat veilig te stellen vinden we dat het tijd is voor een duidelijk beleidsplan voor ict.” De verkiezingen komen eraan.

Agoria ICT pakt vandaag uit met een reeks cijfers en statistieken over de toestand van de Belgische ict-sector. Data News kon Christian Vanhuffel, directeur van Agoria ICT, strikken voor wat commentaar. “De groei in de ict-sector lag, zoals we voorspeld en gehoopt hadden op 5 procent (zonder telecom). Ook dit jaar zou de groei 5 procent moeten bedragen. Maar liefst 102.000 mensen werken in de ict-sector, dat is 2,4 procent van alle Belgische werknemers. In 2006 zijn er 1500 banen bijgekomen, in 2007 zouden dat er nogmaals zoveel moeten zijn. Dat om maar te zeggen dat het goed gaat met de sector.” Vanhuffel wil de cijfers ook in perspectief plaatsen. “Tussen 1996 en 2006 groeide de sector met 83 procent. De werkgelegenheid steeg met 17 procent. Dat is erg sterk.” En nog cijfers: “De sector investeerde 750 miljoen euro in r&d. Dat is 20 procent van de alle r&d-inspanningen in ons land.”Consistenter beleidDe opsomming van de mooie resultaten zijn echter de inleiding tot wat Agoria echt kwijt wil: het beleid sputtert. De vinger wordt gelegd op de internationale onderzoeken die België in Europa gemiddeld op de 12de plaats positioneren. “Dat is vooral het gevolg van onze haperende breedbandpenetratie, wat dan weer het gevolg is van onze gemiddelde positie op vlak van pc-penetratie,” aldus Vanhuffel. “Denemarken staat op kop en dat heeft heel veel te maken met een gezond ict-beleid.”Agoria wil dat de overheid een consistenter ict-beleid voert. Allereerst op vlak van sensibilisering van burgers, bedrijven en overheden. Voorts moet de innovatie gestimuleerd worden door de r&d-investeringen en -mensen die we nu hebben hier te houden en nieuwe aan te trekken. “We vinden onder meer dat de vermindering van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers nog verder moet worden uitgediept,” zegt Vanhuffel. Hij droomt hardop van ‘competence centers’ rond sterke ict-spelers als een Option, Iris of EVS. Tenslotte stipt hij ook het informaticaonderwijs aan dat “meer moet aangepast worden aan de huidige noden van de sector”.”Handig zou daarom zijn als de 20 ministers die het ict-domein in ons land coördineren hun ict-beleid over de overheden heen afstemmen op elkaar en meer samenwerken.” Dat de federale verkiezingen eraan komen, heeft Vanhuffel duidelijk ook gemerkt. “We hebben ons daarop niet specifiek gericht,” sust hij. “Maar…het is wel een opportuniteit.”

Partner Content