Belgische informatiesite over Verdrag van Aarhus wint VN-award

De Verenigde Naties hebben de nationale portaalsite aarhus.be in de bloemetjes gezet als ‘Best National Node (2007) of the Aarhus Clearinghouse Mechanism’.

[Aarhus.be] is de nationale portaalsite die burgers duidelijke informatie geeft over het wat en het hoe van het Verdrag van Aarhus in België. Dat Europese verdrag, afgesloten in het Deense Aarhus, geeft elke burger het recht om betrokken te worden bij milieuaangelegenheden. Dat betekent heel concreet dat de burger moet kunnen beschikken over milieu-informatie, inspraak moet hebben bij de besluitvorming over milieukwesties en in beroep moet kunnen gaan tegen beslissingen daaromtrent.Elke lidstaat wordt door United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) aangemoedigd om een informatiewebsite online te plaatsen over het verdrag. De Belgische website, die nu [door de VN verkozen werd als beste nationale initiatief], is [www.aarhus.be]. De site is ontwikkeld op initiatief van de verschillende bevoegde overheden in ons land: het Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement van het Waalse Gewest, de dienst Leefmilieu Brussel – BIM van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het Vlaamse Gewest en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.Het Secretariaat van het Verdrag van Aarhus looft de duidelijkheid van het ontwerp en de goede toegankelijkheid van de informatie. Volgens het Secretariaat is de website een modelvoorbeeld voor nationale portaalsites van andere landen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content