Belgische it-sector floreerde tot dusver

“Nog nooit waren er zoveel bedrijven en werknemers actief in de it-sector als in het jaar 2007.”

“Nog nooit waren er zoveel bedrijven en werknemers actief in de it-sector als in het jaar 2007.”

Dat is een van de hoofdconclusies van het opleidingscentrum Cevora op basis van een onderzoek dat het samen met de KULeuven deed naar de ‘Trends in de informaticasector in België’.

De eeuwwende was een gouden tijd voor wie actief was in it, maar het onderzoek toont aan dat de groei daarna niet is gestopt. Integendeel: het onderzoek toont cijfermatig aan dat “de sector sinds 2003 een constante economische groei heeft gekend, met een hoogtepunt in 2007 wat omzet en werkgelegenheid betreft.” De sector stelde in 2007 zo’n 60.000 mensen tewerk in België, voornamelijk in adviesverlening. 71% van die informatici had een Vlaamse werkgever. Sinds 2005 is de sector met zo’n 3.000 jobs per jaar gestegen (weliswaar nadat tussen 2001 en 2004 zo’n 2.000 jobs verloren gingen). En als vanouds is 75% van de jobs in mannenhanden.

Het onderzoek meldt dat het aantal it-bedrijven in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld is: van 11.252 naar 24.698 bedrijven, al verdwijnen er sinds 1998 ook elk jaar meer it-bedrijven van de markt. In 2006 werden er 1.817 bedrijven opgedoekt.

Cevora stelt verder vast dat laaggeschoolden sinds 1999 een steeds belangrijker plaats innemen in de groep werkzoekende informatici (van de VDAB). In 2007 had bijna 60% van die werkzoekenden hooguit een diploma hoger secundair onderwijs. Daarom moeten de opleidingen dringend meer op laaggeschoolden worden afgestemd. Voorts blijkt dat 62% van de werkzoekende informatici in 2007 tussen de 20 en 40 jaar oud was.

Cevora meldt ook dat de sector vooral in Vlaanderen nog veel knelpuntvacatures telt. De situatie is volgens de onderzoekers toe te schrijven aan de zogenaamde ‘varkenscyclus’: het aanbod reageert te fel – en te laat – op de schommelende vraag.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content