Belgische overheid hinkt achterop inzake ict

Dat ons land de 24ste plaats haalt op Networked Readiness Index (NRI) van het World Economic Forum is vooral te danken aan de burgers en bedrijven. De prestaties van de Belgische overheid trekken de score naar beneden.

België haalt de 24ste plaats in het Global Information Technology Report 2006-2007. Dat is één plaatsje hoger dan vorig jaar. Elk land – dit jaar zijn het er 122 – krijgt in dat rapport van het World Economic Forum een Networked Readiness Index (NRI) mee. Dat cijfer is berekend op basis van afzonderlijke scores voor factoren die te catalogeren zijn in drie grote categorieën: de omgeving voor ict (zowel economisch, regelgevend als qua infrastructuur), de ‘readiness’ of het klaar zijn om ict te gebruiken en er voordeel uit te halen en ten derde het effectieve gebruik van de recentste technologie. In de laatste twee factoren worden het individu (de burger), de overheid en de bedrijven apart onder de loep genomen.Ons land staat op de lijst hoger dan de Zuid-Europese en Oost-Europese landen, en ook voor de Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse landen en het Nabije Oosten. Dat betekent wel dat zowat heel West- en Noord-Europa (Denemarken en Zweden halen plaats 1 en 2), de Verenigde Staten, Australië en grote delen van het Verre Oosten het inzake ict beter doen dan België. Dat ondanks de stijging op de lijst. De Standaard extrapoleerde dat we op een lijst van 100 net in de top 20 zouden zijn beland.RegeltjesLos van de Belgische scores is het opvallen dat heel wat van de toplanden op de lijst hun plaats behalen door het goede klimaat dat overheid voor ict schept. Bij het bekijken van de afzonderlijke factoren en de Belgische scores daarin kunnen we inderdaad concluderen dat we met een beschuldigende vinger naar onze regelgevers mogen wijzen.In de drie categorieën halen we voor de omgevingsfactoren de 24ste plaats, voor gebruik de 23ste en voor ‘readiness’ plaats 15. In die laatste categorie zijn we zo goed dankzij ‘onszelf’, de degelijk opgeleide, ict-begrijpende en -gebruikende burger. De Belgen halen daarin de vierde plaats. Maar ook de bedrijven doen het goed in hun ict-beleid met een achtste plaats. De ‘readiness’ van de overheid krijgt slechts de 27ste score. Vooral qua investeringen in technologie doet de overheid erg slecht. Ook is onze belastingdruk veel te hoog, is ons wetgevend kader helemaal niet efficiënt en wordt er veel te veel in regeltjes gegoten. Zelf gebruikt de overheid de recentste technologieën veel te weinig en stimuleert ze dat gebruik evenmin voldoende.

Partner Content