Belgische overheid vroeg 107 keer data op bij Google

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

De Belgische overheid diende in de eerste helft van 2012 107 verzoeken voor gebruikersinformatie in bij Google, aldus het nieuwe ‘Transparancy Report’ van Google.

De Belgische overheid diende in de eerste helft van 2012 107 verzoeken voor gebruikersinformatie in bij Google, aldus het nieuwe ‘Transparancy Report’ van Google.

Sinds 2011 publiceert Google halfjaarlijks een ‘Transparancy Report’, waarin het aangeeft hoe vaak overheden een aanvraag indienen voor het verkrijgen van data over gebruikers. In de eerste helft van 2012 noteerde Google een piek met in totaal haast 21.000 aanvragen over in totaal 34.614 gebruiker-accounts. Koploper is en blijft de VS, met 7.969 aanvragen over 16.281 accounts. India (2.319), Brazilië (1.566), Frankrijk (1.546) en Groot Brittannië (1.425) volgen op een afstand en ronden de club van ‘1.000+’ aanvragers af.

Sinds Google voor het eerst deze cijfers publiceerde in 2009 – toen 12.539 aanvragen – is het aantal aanvragen gestaag gestegen, wat wijst op een groeiende surveillance door overheden, aldus Google in een blog. Het bedrijf gaat overigens niet altijd in op die verzoeken (of slechts gedeeltelijk). In de VS werd 90 procent van de aanvragen (al dan niet gedeeltelijk) ingevuld, tegen 64 procent in Groot Brittannië en minder dan de helft in Frankrijk (42%) en Duitsland (39%).

Wat België betreft, ontving Google 107 verzoeken om informatie, over 127 accounts. Daarvan werd 67 procent geheel of gedeeltelijk ingewilligd. De aanvragen vertonen een stijging, maar het percentage ingewilligde verzoeken blijkt status quo.

Google rapporteert ook over hoe vaak het verzoeken krijgt om inhoud te verwijderen uit een door Google aangeboden dienst. Met 1.791 aanvragen wereldwijd was dat een forse stijging ten opzichte van 1.048 in de voorgaande periode. Bovenaan de lijst van redenen voor verwijdering staat laster, gevolgd door ‘privacy & security’. Copyrightinbreuken waren slechts in 2 procent de reden tot verwijdering.

Partner Content