Danielle Jacobs

Beltug-memorandum voor de politieke partijen

Danielle Jacobs Danielle Jacobs is CEO van BELTUG  

Het staat vast dat Europa een inhaalbeweging moet maken als we willen meespelen inzake digitale economie. Dit geldt ook voor België.

Het staat vast dat Europa een inhaalbeweging moet maken als we willen meespelen inzake digitale economie. Dit geldt ook voor België.
Het digitaal ondernemersklimaat: tijd om wakker te worden
De consument koopt steeds vaker online, maar bestellingen worden gretig geplaatst bij o.a. Amazon, Cool Blue, Bol.com: buitenlandse sites. Ook clouddiensten en servers worden vaak in het buitenland besteld. Het e-commerce landschap in België wordt gedomineerd door buitenlandse spelers. Dit betekent niet alleen een verlies aan inkomsten voor de bedrijven in ons land, maar ook een verlies aan vennootschapsbelastingen voor de overheid.

De fiscaliteit van de digitale economie staat hoog op de agenda bij internationale organisaties. Binnen de OESO wordt hieraan gewerkt in het kader van de ‘Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)’. Men wil daarbij bedrijven belasten waar de economische transactie plaatsvindt. Beltug kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat ons land hier mee aan de kar trekt.

Een stimulerende (para)-fiscaliteit voor mobiel werkenWerk- en privégebruik raken steeds meer verweven door het gebruik van smartphones en tablets. De huidige regels rond het privégebruik van mobiele toestellen en internetgebruik zijn niet meer van deze tijd, demotiverend en sluiten niet aan bij het werkelijk gebruik. Elk bedrijf, van multinational tot kmo en ook de overheidsinstelling worstelen met deze problematiek. Beltug vindt het belangrijk dat bedrijven zich bezig houden met het ontwikkelen van innovatieve mobiele toepassingen i.p.v. zich het hoofd te moeten breken over de ingewikkelde administratie en (para)fiscaliteit. De situatie is moeilijk houdbaar en leidt tot delicate en irriterende situaties tussen organisaties en hun werknemers.

Beltug pleit voor:

Verlaging van het forfaitaire bedrag VAA voor pc’s.Verlaging van het forfaitaire VAA bedrag voor tablets.Een billijke forfaitaire oplossing voor de smartphones en de communicatiekosten.Een alternatief voor het optellen van het VAA bij gebruik van diverse toestellen, met het invoeren van een stimulerend maximum voor het VAA.Een billijke en duidelijke oplossing voor tussenkomsten van de werkgever bij byod, waarbij de werknemer zijn eigen toestel gebruikt voor het werk.

Nood aan een daadkrachtige cyber security strategie – duidelijkheid rond privacyDe opbouw van een sterke digitale economie heeft te maken met vertrouwen. Zonder het vertrouwen in e-privacy en e-security op het internet, blijft de ontwikkeling van de internet-economie ter plekke trappelen. Het belang van cybersecurity kan onmogelijk overschat worden.

Beltug vraagt de overheid om een duidelijke security-aanpak op twee niveau’s.

Duidelijkheid over wat te doen bij een security en/of privacy-incident:

Eén aanspreekpunt voor de aanpak en de behandeling van data security-incidenten en/of privacy-incidenten.Een sterke betrouwbare derde partij voor het in vertrouwen en anoniem melden en het afhandelen van incidenten.Anoniem delen van informatie inzake veiligheid: bedrijven en overheidsinstellingen willen van mekaar leren en willen graag weten welke incidenten zich voordoen.Cybercriminaliteit is een internationale aangelegenheid, een internationale samenwerking met Cert. eu dringt zich op.

Een daadkrachtige cybersecuritystrategieDe overheid keurde een cybersecuritystrategie goed, en de oprichting bij de FOD Kanselarij van het Centrum voor Cyber Security België is onderweg. Wat er nu op papier staat, is te weinig concreet om de grote uitdaging aan te kunnen. Beltug is vooral bezorgd dat het beschikbare budget voor cyber security versnipperd wordt over diverse deelinitiatieven waardoor de strategie zijn doel voorbij schiet.

Te weinig concurrentie op de zakelijke markt
Bedrijven en overheidsinstellingen willen de mogelijkheden en de prijzen van verschillende aanbieders op de markt kunnen vergelijken. Dat is essentieel voor elk goed inkoopbeleid.

Een vraag naar offertes voor een bedrijfsnetwerk levert zeer vaak maar twee offertes op. Vooral bedrijven met verschillende locaties worden geconfronteerd met te weinig aanbieders. 15 jaar na de liberalisering is de zakelijke telecommarkt niet competitief.

De recente marktstudie van Beltug toont aan dat bij bedrijven en overheidsinstellingen met meer dan 200 werknemers Belgacom de huisleverancier is voor vaste telefonie en mobiele communicatie bij 66 %. Volgens GfK is Belgacom de huisleverancier bij 64 % van de kleinere bedrijven.

Telecom de motor van de economie, niet de melkkoe van de economie.Het Waalse gewest heeft in december een taks op gsm-masten goedgekeurd. Dit kan de operatoren gemakkelijk 24 miljoen euro kosten. Ook het Brussels gewest overweegt nieuwe taksen op telecommasten. Beltug hoeft de verdediging van de operatoren niet op zich te nemen, maar deze maatregelen verhogen de kosten voor bedrijven én overheidsdiensten. Daarom pleiten wij ervoor dat de overheden hun budgettaire noden niet afwentelen op net die activiteit die de economische groei stimuleert.

Beltug wil een bondgenoot zijn voor de overheid voor het bewerkstelligen van een sterke Belgische digitale economie, en staat klaar na 25 mei. Het volledige Memorandum leest u op www.beltug.be

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content