Beslissingsbevoegdheid CIO’s onder druk

Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Volgens een recente studie van Gartner zou amper 5% van de cio’s nog in hun eentje kunnen beslissen over ict-investeringen, terwijl 26% van de budgetten zou worden toegekend door de cfo’s.

Volgens een recente studie van Gartner zou amper 5% van de cio’s nog in hun eentje kunnen beslissen over ict-investeringen, terwijl 26% van de budgetten zou worden toegekend door de cfo’s.

Dat de beslissingsbevoegdheid van informaticadirecteurs stilaan meer beknot wordt, ongetwijfeld onder druk van de economische crisis, konden we de voorbije jaren al vaststellen. Maar een onderzoek van Gartner dat steunt op cijfers, bevestigt deze indruk. En de werkelijkheid is hard voor de cio. 26% van de ict-budgetten wordt voortaan toegekend door de cfo’s alleen, terwijl amper 5% van de investeringen wordt gevalideerd door de cio’s alleen.

42% van de ict-afdelingen hangt rechtstreeks af van de financiële directie, terwijl 33% resorteert onder de algemene directie en dus de ceo. Feit blijft dat de cijfers wat verschillen naargelang de omvang van het bedrijf, want in ondernemingen met een omzet van 50 tot 250 miljoen $ hangt 58% van de cio’s af van de cfo. In bedrijven met minder dan 50 miljoen $ omzet valt 47% van de cio’s onder de verantwoordelijkheid van de cfo.

De studie werd voor het 3de jaar op rij uitgevoerd bij 344 beslissingsbevoegden en bewijst dat de greep van de financiële controle op de technologische investeringen groter wordt en dat technologie en strategie nauwkeuriger op elkaar worden afgestemd, een domein dat valt onder de bevoegdheid van de financiële directeur. De (bijna) algemeen ingeburgerde ontplooiing van een tool als SAP impliceert dat de cfo er steeds meer rechtstreeks bij betrokken is.

De studie wijst er nog op dat de ict-investeringen in 2011 opnieuw voorzichtig zouden stijgen, want 38% van de respondenten denkt dat de budgetten opnieuw hetzelfde niveau als vóór de crisis van 2008 zullen bereiken. Tot slot ziet 47% van de respondenten in it een strategische rol, terwijl 28% vindt dat it zich beperkt tot een uitvoerende taak. 35% van de bedrijven ziet in it een strategisch element van hun operationele prestaties. Volgens 8% levert it een positieve bijdrage aan de concurrentiekracht van het bedrijf en 4% denkt dat it hun business kan omvormen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content