Besparing maakt belastingcontroletool inefficiënt

Dat het programma om de belastingcontrole efficiënter te maken niet aan de verwachtingen voldoet, heeft volgens de FOD Financiën te maken met budgettaire beperkingen.

Vorige week schreef Data News dat het Rekenhof kritiek heeft op Stirco, een tool die het beheer van het controleprogramma en de digitalisering van het controledossier van belastingplichtigen mogelijk maakt. Het Rekenhof is van oordeel dat de tool niet gebruiksvriendelijk en niet performant genoeg is.

Toch zit een grondige verbetering er op korte termijn zit er niet aan te komen. “In het kader van de budgettaire beperkingen werden geen functionele verbeteringen toegelaten,” zegt Florence Angelici, woordvoerster van de FOD Financiën. “Enkel de meest noodzakelijke ingrepen kregen een positief advies.”

Twee systemen

Ook een ander punt van kritiek van het Rekenhof heeft te maken met de besparingen bij de overheid. Zo stelt het hof dat de tool zodanig verweven is met de toepassing voor de automatisering van de beheersverrichtingen, dat opzoekingen in twee systemen moeten gebeuren.

Dat heeft volgens de FOD Financiën te maken met de historische context. Die diensten waren aanvankelijk strikt gescheiden, maar intussen zijn ook de beheersdiensten belast met de controle voor bepaalde dossiers. “De noodzakelijke integratie, die een meerwaarde zou opleveren, werd afgeremd door de budgettaire context”, klinkt het bij de overheidsdienst.

Dat de problemen te wijten zijn aan een budgettair tekort is niet verwonderlijk. In december nog schreef onze redactie dat het budget voor ICT binnen de Federale regering met 22 procent zakt naar 385 miljoen per jaar, na een eerdere daling van tien procent in 2014. Maar het gevolg van de besparing is dat een tool die de belastingcontrole efficiënter maakt, en dus meer geld kan opleveren, niet efficiïent genoeg is en slechts beperkt wordt verbeterd.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content